E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Primary Psychiatric Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 16-24 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s16

Primary Psychiatric Diseases

Sibel Mercan

The etiology of these dermatological diseases is entirely psychiatric origin. These patients show overconcern to their skin or self inflicted dermatoses unconsciously instead of facing with their real problems. In this group, delusions, dermatitis artefacta, trichotillomania, body dysmorphic disorder can be seen. They use denial as defence mechanism to their real psychiatric problems and prefer to apply dermatology instead of psychiatry. Dermatologist should be very careful before asking psychiatric consultation. Denial mechanism help patients to overcome agressive impulses like suicide or prevent further psychiatric damage like psychosis. Dermatologist should see these patients with short and frequent intervals with a good empathic approach. This will help to progress a powerful patient doctor relationship which will lead to a psychiatric evaluation.

Keywords: Psychosis, delusional parasitosis, dermatitis artefacta, trichotillomania, body dysmorphic disorder

Primer Psikiyatrik Hastalıklar

Sibel Mercan
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Salt dermatolojik hastalıkla gelen bu grup hastalarda altta yatan neden tümüyle psikiyatriktir. Bu hastalar bilinç dışı savunmalarla var olan psikiyatrik sorunlarıyla yüzleşmek yerine derileri ile aşırı uğraş geliştirirler ya da derilerine zarar verirler. Bu grupta delüzyonlar, artefakt dermatiti, trikotillomani, beden dismorfik bozukluğu sayılabilir. Bu hastalar her zaman dermatologlara başvurmakta, eylemi inkar etmekte ve sorunun psikiyatrik olabileceği gerçeğini kabul etmemektedirler. Bu yakınmayla gelen hastalarda gerçek sorunun psikiyatrik olabileceği gerçeği ile yüzleştirmek, hastanın inkarını yıkarak öncelikle psikiyatrik değerlendirmeye yöneltmek intihar eğilimi ya da ağır psikiyatrik tablolar ortaya çıkma olasılığı nedeniyle sakıncalıdır. Dermatologlar bu grup vakalarda kısa ve sık dermatoloji görüşmeleri yaparak güçlü bir empatik yaklaşımla onlarla iyi bir hasta hekim ilişkisi geliştirmeli ve bu ilişki zemininde psikiyatrik yardıma yöneltmelidir.

Anahtar Kelimeler: Psikoz, delüzyonel parazitoz, artefakt dermatiti, trikotillomani, beden dismorfik bozukluğu

Sibel Mercan. Primary Psychiatric Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 16-24

Corresponding Author: Sibel Mercan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale