E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Behcet’s Disease in Childhood [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 69-70

Behcet’s Disease in Childhood

Yelda Karıncaoğlu

Behcet’s disease is most commonly seen between 20-40 years of age, and is rare among children. There is limited data on demographics of childhood Behcet’s disease in the literature. In this paper, the recent literature on incidence, symptoms and signs, common clinical presentation and course of childhood Behcet’s disease has been reviewed.

Keywords: Behcet’s diseae, childhood, pediatric, juvenile

Çocukluk Çağı Behçet Hastalığı

Yelda Karıncaoğlu
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Behçet hastalığı en sık 20-40 yaşlar arasında görülmekte olup çocukluk çağında oldukça nadirdir. Çocukluk çağı Behçet hastalığıyla ilgili demografik veriler de oldukça azdır. Bu derlemede çocukluk çağı Behçet hastalığının sıklığı, başlangıç bulguları, en sık rastlanan klinik özellikleri ve seyri literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, çocukluk çağı, pediatrik, juvenil

Yelda Karıncaoğlu. Behcet’s Disease in Childhood. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 69-70

Corresponding Author: Yelda Karıncaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale