E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psychosomatic Factors and Psychologic Status in Psoriatic Patients and Approach to the Psoriatic Patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 26-30

Psychosomatic Factors and Psychologic Status in Psoriatic Patients and Approach to the Psoriatic Patients

Ertuğrul H. Aydemir1, Meltem Yılmaz Sukan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Turkey

Even if it has not been completely proven, psychosomatic factors are generally agreed and most of the patients talk about stress and the other emotional traumas at the beginning of disease and at the attacks. Furthermore since it is a difficult to treat disease easily seen on the skin, cause to hopeless, loneliness and isolation senses and they feel theirselves dirty and guilty. Then it leads to an unbreakable vicious circle. It is very important to make an approach with much care and affection. It is very important that to listen, to examine and to touch the dermatologist to the patient with patience and affection. Besides that to take a psychiatric support may also help too much to the treatment of the diseases.

Keywords: Psoriasis, stress

Psoriasiste Psikosomatik Faktörler, Psikolojik Durum ve Psoriasisli Hastaya Yaklaşım

Ertuğrul H. Aydemir1, Meltem Yılmaz Sukan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Psoriasiste psikosomatik köken tam ispatlanamasa da genel kabul gören bir etyolojik özelliktir ve hastaların önemli bir kısmı başlangıç ve alevlenme dönemlerinde stres ve diğer emosyonel travmalardan söz ederler. Ayrıca deride görünen ve zor geçen bir hastalık olması, hastalarda umutsuzluk, dışlanmışlık, yalnızlık hissi yaratır, kendilerini kirli ve suçlu hissedebilirler. Bu da hastalarda kırılması güç bir kısır döngü yaratır. Her iki neden de hastalara çok özenle ve şefkatle yaklaşılmasını gerektirir. Doktorun hastayı dinlemesi, dokunması sabır ve şefkatle muayenesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra bir psikiyatri desteği alınması da tedaviye önemli bir yarar sağlar.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, stres

Ertuğrul H. Aydemir, Meltem Yılmaz Sukan. Psychosomatic Factors and Psychologic Status in Psoriatic Patients and Approach to the Psoriatic Patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 26-30

Corresponding Author: Ertuğrul H. Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale