E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Tufted Hair Folliculitis: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 120-122 | DOI: 10.4274/turkderm.37233

Tufted Hair Folliculitis: A Case Report

İlknur Balta1, Murat Baykır2, Şahande Nur Yüksel3, Müzeyyen Astarcı4, Alev Eken3, Meral Ekşioğlu2
1Ministry Of Health, Etlik İhtisas Research And Training Hospital, Department Of Dermatology
2Ministry Of Health, Ankara Research And Training Hospital, Department Of Dermatology
3Alederm Cosmetic Dermatology Center
4Ministry Of Health, Ankara Research And Training Hospital, Department Of Pathology

Tufted hair folliculitis (THF) is a recurrent and progressive folliculitis of the scalp that resolves with irregular areas of scarring alopecia within which numerous hair tufts emerge from dilated follicular openings. A 14-year-old female presented with pruritic, inflammatory and exudating wounds on the scalp which appeared ten years ago. Dermatological examination revealed tufts of 10 to 15 apparently normal hair shafts in a sclerotic plaque measuring 15x25 cm on the parieto-occipital region of the scalp that emerge through dilated follicular openings. The patient was diagnosed by histopathological examination as having THF. Oral rifampicin 600 mg/day, cephalexin 1500 mg/day and vitamin C 1000 mg/day for 3 weeks were not effective, then, he was treated with isotretinoin 0.6 mg/kg/day for six months. The inflammation and exudation decreased by this treatment while hair tufting was persisting. We report this case since THF is rarely encountered disease and is difficult to be treated.

Keywords: Tufted hair folliculitis, isotretinoin, rifampin, therapy

Tufted Folikülit: Bir Olgu Sunumu

İlknur Balta1, Murat Baykır2, Şahande Nur Yüksel3, Müzeyyen Astarcı4, Alev Eken3, Meral Ekşioğlu2
1S.b. Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
3Alederm Kozmetik Deri ve Zührevi Hastalıklar Merkezi
4S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Tufted folikülit (TF), saçlı derinin, tek bir folikül ağzından çok sayıda kılın çıkışı ve skatrisyel alopesi ile karakterize, kronik, ilerleyici, inflamatuvar bir hastalığıdır. On dört yaşında, kız çocuk, on yıldır devam eden saçlı deride akıntılı, kaşıntılı, iltihabi yaralar şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenede, saçlı deride paryeto-oksipital bölgede, 15x25 cm boyutlarında, sklerotik plak zemininde, her bir dilate folikül ağzından 10-15 adet normal saçın dışarı çıktığı gözlendi. Histopatolojik inceleme ile TF tanısı kondu. Hastaya, 3 hafta boyunca verilen 600 mg/gün rifampisin, 1500 mg/gün sefaleksin, 1000 mg/gün vitamin C tedavisi etkili olmadı. Sonrasında 0,5 mg/kg/gün isotretinoin 6 ay süreyle verildi. Bu tedavi ile saçlı derideki inflamasyon ve eksudasyon azalırken, kümeleşmiş saçlar sebat ediyordu. TF tanısı konan bu olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmakta ve tedavisindeki güçlükler üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tufted folikülit, isotretinoin, rifampisin, tedavi.

İlknur Balta, Murat Baykır, Şahande Nur Yüksel, Müzeyyen Astarcı, Alev Eken, Meral Ekşioğlu. Tufted Hair Folliculitis: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 120-122

Corresponding Author: İlknur Balta, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale