E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Green tea in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 223-226

Green tea in dermatology

Ulviye Atılganoğlu
Ssk Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Oxidative stress and UV irridation have significant effects on the development of skin inflammation, premature aging and skin tumors. Polyphenols have strong antioxidative effects and green tea is a rich source of polyphenols (%30). The results of the studies done with animal models and volunteer humans established that the topical and systemic use of green tea can protect skin from the harmfull effects of UV and prevent carcinogenesis.

Keywords: Green tea polyphenols, Antioxidant, Antiinflammatory, Anticarcinogenic

Dermatolojide yeşil çay

Ulviye Atılganoğlu
Ssk Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Oksidatif stres ve UV radyasyonunun oluşturduğu deri hasarı, inflamasyon, erken deri yaşlanması ve deri kanserleri gibi pek çok hastalıkta rol oynamaktadır. Yeşil çayın %3' unu oluşturan polifenoller güçlü antioksidanlardır. Hayvan modelleri ve gönüllü insanlarda yapılan çalışmalarda yeşilçay polifenollerin UV radyasyonu öncesi sistemik ve yerel kullanımının antiinflamatuvar ve antkarsinojenik etki sağlayabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeflil çay polifenolleri, antioksidan, antiinflamatuvar, antikarsinojen

Ulviye Atılganoğlu. Green tea in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 223-226

Corresponding Author: Ulviye Atılganoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale