E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Chronic arsenicism: two cases report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 43-47

Chronic arsenicism: two cases report

Özlem Yerebakan1, Oya Ermiş1, M. Akif Çiftçioğlu2, Ertan Yılmaz1, Erdal Başaran1

The cutaneous manifestations of chronic arsenicism include arsenical keratoses, pigmentary anomalies, Bowen's disease, squamous cell carcinoma, and basal cell carcinoma. Here, we describe 67-year-old man and 65 year-old his wife with the diagnosis of chronic arsenicism. To the
best of our knowledge, these are the first cases reported in our country. A treatment regimen of acitretin 1 mg/kg per day was given to these patients.

Keywords: Chronic arsenicism, arsenical keratoses, Bowen's disease, acitretin

Kronik arsenisizm: İki olgu sunumu

Özlem Yerebakan1, Oya Ermiş1, M. Akif Çiftçioğlu2, Ertan Yılmaz1, Erdal Başaran1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Kronik arsenisizmin deri bulguları arsenik keratozları, pigmentasyon değişiklikleri, Bowen hastalığı, skuamöz hücreli karsinoma ve bazal hücreli karsinoma ile karakterizedir. Burada, kronik arsenisizm tanısı konan 67 yaşında bir erkek hasta ve 65 yaşındaki karısı; bildiğimiz kadarıyla Türk literatüründe ilk kez saptanmaları nedeniyle sunulmaktadır. Olgulara 1mg/kg/gün acitretin tedavisi uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik arsenisizm, arsenik keratozu, Bowen hastalığı, asitretin

Özlem Yerebakan, Oya Ermiş, M. Akif Çiftçioğlu, Ertan Yılmaz, Erdal Başaran. Chronic arsenicism: two cases report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 43-47
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale