E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of the risk factors for “Maskne: ” Mask-use habits and facial care habits [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 145-150 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.37791

Evaluation of the risk factors for “Maskne: ” Mask-use habits and facial care habits

Zeynep Altan Ferhatoğlu, Defne Özkoca
İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venerology, İstanbul, Türkiye

Background and Design: “Maskne” has become a problem since the beginning of the coronavirus disease-2019 pandemic and it is a common diagnosis in the everyday practice of dermatologists. This study aims to determine the risk factors of “maskne”, which is a type of mechanical acne; and to determine its impact on the quality of life.
Materials and Methods: A total of 105 patients with acne complaints were included in this prospective study. The daily mask use habits and facial routines of the patients, along with their age, gender, skin type, disease severity (calculated by Global Acne Evaluation Scale), and the impact on quality of life (evaluated by the Acne-Specific Quality of Life questionnaire) were noted.
Results: “Maskne” severity was independent of the patient’s age, disease duration, duration of mask use, the daily number of masks used, mask type, using two masks at once; and the mask-ventilation or facial cleansing habits. “Maskne” risk increased with make-up frequency, whereas it decreased with the application of facial moisturizers. Quality of life decreases significantly due to “maskne” in female patients.
Conclusion: Patients may be advised to regularly apply moisturizer to their faces and avoid the use of make-up to prevent “maskne.” In the presence of “maskne,’’ female patients may be willing to seek treatment more because their quality of life deteriorates more than that of the males.

Keywords: Acne vulgaris, COVID-19, make-up, mask

“Maskne” için risk faktörlerinin incelenmesi: Maske kullanım alışkanlıkları ve yüz bakımı alışkanlıkları

Zeynep Altan Ferhatoğlu, Defne Özkoca
İstanbul Universitesi-cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Amaç: “Maskne” pandemi süreci ile sık rastlanan bir dermatolojik şikayet olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız “maskne” için risk faktörlerini saptamak ve “maskne”nin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: “Maskne” tanısı mevcut olan toplam 105 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Her hastanın günlük maske alışkanlıkları ve yüz bakım rutinleri ile beraber yaş, cinsiyet, deri tipi, hastalık şiddeti (Küresel Akne Değerlendirme Ölçeği’ne göre) ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi (Akneye Özel Yaşam Kalitesi ile ölçülerek) not edildi.
Bulgular: “Maskne” şiddeti hastanın yaşı, hastalık süresi maske kullanım süresi, günlük maske sayısı, maske tipi, çift katlı maske kullanımı, maske havalandırma sıklığı ve deri temizliğinden bağımsız bulunmuştur. Düzenli makyaj yapmak “maskne” riskini artırmaktadır. Düzenli nemlendirici kullanımı ise “maskne” şiddetini azaltır. “Maskne” kadın hastalarda yaşam kalitesini önemli derecede azaltır.
Sonuç: Hastalarımızı makyaj kullanımını azaltmak ve yüz bölgesine nemlendirici kullanımını arttırmak şeklinde yönlendirerek “maskne” şiddetini azaltabiliriz. “Maskne” kadın hastaların yaşam kalitesini daha fazla etkilemekte olduğu için kadın hastalar erkek hastalara nazaran tıbbi yardıma daha sık başvurmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, COVID-19, makyaj, maske

Zeynep Altan Ferhatoğlu, Defne Özkoca. Evaluation of the risk factors for “Maskne: ” Mask-use habits and facial care habits. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 145-150

Corresponding Author: Defne Özkoca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale