E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Immunology of Photo(chemo)therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 62-66 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s62

Immunology of Photo(chemo)therapy

Ekin Şavk
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın

Perhaps the oldest empirical therapeutic modality in the history of medicine, photo(chemo)therapy has well documented benefits but its mode of action is not fully elucidated. Today, thanks to advances in photoimmunology and molecular biology we are provided with important clues as to how photo(chemo)therapy works. Initial research on UV light and skin cancer has brought about the groundbreaking discovery of the immunological effects UV. UVB is the UV light most frequently used for therapeutic purposes and its mechanisms of action are best demonstrated. UV light has several distinct effects on various components of the innate and acquired immune systems, especially T lymphocyte functions the common endpoint of which is immune supression. The antiproliferative and antifibrotic therapeutic effects of UVA and UVB have so far not been directly associated with immunological mechanisms.

Keywords: Phototherapy, PUVA, UVA1, UVB, immunology

Foto(kemo)terapinin İmmünolojisi

Ekin Şavk
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Aydın

Tıp tarihinin belki de en eski ampirik sağaltım modalitesi olan foto(kemo)terapinin başarılı sonuçları iyi gözlemlenmiş olmakla beraber etkinliğini sağlayan mekanizmalar henüz tümüyle anlaşılabilmiş değildir. Fotoimmunoloji ve moleküler fotobiyoloji bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sayesinde günümüzde bu sağaltım yönteminin nasıl işe yaradığı ile ilgili önemli ipuçlarına sahibiz. UV ışınlarının deri kanseri gelişimi üzerindeki rolü araştırılmakta iken kutan immun sistemin işleyişi üzerinde de azımsanmayacak etkilerinin olduğunun gösterilmesi çığır açıcı olmuştur. Sağaltım amacıyla en sıklıkla kullanılan, aynı zamanda biyolojik etkileri de en fazla açıklanabilmiş UV ışını UVB’dir. UV ışınlarının başta T lenfosit işlevleri olmak üzere doğal ve edinsel immun yanıtın çeşitli bileşenleri üzerinde birbirinden bağımsız çok sayıda etkileri olduğu gösterilmiştir. Ortak sonuç immun sistemin baskılanmasıdır. Foto(kemo)terapide UVA ve UVB ışınlarının henüz immunolojik mekanizmalarla ilişkilendirilmemiş diğer etkileri olan antiproliferatif ve antifibrotik etkilerinden de yararlanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, PUVA, UVA1, UVB, immunoloji

Ekin Şavk. Immunology of Photo(chemo)therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 62-66

Corresponding Author: Ekin Şavk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale