E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Circumscribed vulvar lenfangioma: case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 54-56

Circumscribed vulvar lenfangioma: case report

Ayşe Gül Erdoğan1, Deniz Balaban1, Kadriye Koç1

Lymphangioma is a hamartoma surrounded by lymphatic endothelium and dilated lymph channels. It is considered as a malformation, not a true neoplasm. The most common form is lymphangioma circumscriptum that involves dermal superficial lymph channels and is frequently seen at birth and during childhood. A rare case of lymphangioma circumscriptum arising from a scrofuloderma related scar is presented.

Keywords: Lymphangioma circumscriptum, scrofuloderma

Vulvar Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

Ayşe Gül Erdoğan1, Deniz Balaban1, Kadriye Koç1
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Lenfanjiom, lenfatik endotelle çevrili, dilate lenf kanallarından oluşan hamartomatöz bir oluşumdur. Gerçek bir neoplazi değil, malformasyon olarak kabul edilir. En sık görülen tipi olan lenfanjioma sirkumskriptum, genellikle doğumda ve çocuklukta, nadiren de erişkin dönemde ortaya çıkabilir. Bu yazıda literatürde seyrek rastlanan ve skrofuloderma sikatrisi zemininde gelişen bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusunu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjioma sirkumskriptum, skrofuloderma

Ayşe Gül Erdoğan, Deniz Balaban, Kadriye Koç. Circumscribed vulvar lenfangioma: case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2005; 39(1): 54-56
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale