E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Secondary Anetoderma Overlying Multiple Pilomatrixomas: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 116-118

Secondary Anetoderma Overlying Multiple Pilomatrixomas: A Case Report

Dilek Seçkin1, Aslı Şenol1, Deniz Yücelten1, Cuyan Demirkesen2
1Department of Dermatology, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Pilomatrixoma is a benign skin tumour originating from hair matrix cells. It usually presents as a solitary nodule or cyst. Multiple lesions are rare and are familial in majority of cases. Anetodermic changes overlying pilomatrixomas have rarely been described. We report here an 18-year old girl with six pilomatrixomas. None of her family members had similar lesions. Three of the lesions which were located on the back and arm showed features of secondary anetoderma.

Keywords: Multiple pilomatrixoma, anetoderma

Sekonder Anetoderma ile Seyreden Multipl Pilomatriksomalı Bir Olgu

Dilek Seçkin1, Aslı Şenol1, Deniz Yücelten1, Cuyan Demirkesen2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Pilomatriksoma, kıl follikülü matriks hücrelerinden köken alan selim bir deri tümörüdür. Genellikle soliter bir nodül veya kist şeklinde görülür. Multipl lezyonlar nadirdir ve olguların çoğunda ailede de pilomatriksoma öyküsü bulunur. Pilomatriksoma ile ilişkili anetodermik değişiklikler nadiren tanımlanmıştır. Burada, altı adet pilomatriksoması olan ve ailesinde benzer
lezyon bulunmayan onsekiz yaşında bir kız sunulmaktadır. Sırt ve kolda lokalize olan toplam üç tümör üzerinde sekonder anetoderma özellikleri gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Multipl pilomatriksoma, anetoderma

Dilek Seçkin, Aslı Şenol, Deniz Yücelten, Cuyan Demirkesen. Secondary Anetoderma Overlying Multiple Pilomatrixomas: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 116-118

Corresponding Author: Dilek Seçkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale