E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 107-110 | DOI: 10.4274/turkderm.45.25

Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment

Mine Gökdemir1, Aysun Şikar Aktürk1, Kürşat Yıldız2, Rebiay Kıran1
1Department Of Dermatology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department Of Pathology, Kocaeli University Faculty Of Medicine, Kocaeli, Turkey

There are five different types in the group of porokeratosis which is one of the keratinization disorders: disseminated superficial actinic porokeratosis, punctate porokeratosis, porokeratosis palmaris et plantaris disseminata, linear porokeratosis and porokeratosis of Mibelli (PM). PM is classic and the most common type that can be seen anywhere on the body skin. Disseminated superficial actinic porokeratosis is another type of porokeratosis which is characterized by widespread, bilateral and symmetric eruptions seen on sun-exposed areas. Although they are asemptomatic, treatment is recommended because of the possibility of developing skin malignancies. However, none of the current treatment approaches is fully effective. Here, we report two male patients diagnosed with PM and disseminated superficial actinic porokeratosis who demonstrated improvement with acitretin treatment.

Keywords: Porokeratosis of Mibelli, disseminated superficial actinic porokeratosis, acitretin

Asitretin Tedavisiyle Düzelen İki Farklı Tipte Porokeratoz Olgusu

Mine Gökdemir1, Aysun Şikar Aktürk1, Kürşat Yıldız2, Rebiay Kıran1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Keratinizasyon bozukluklarından biri olan porokeratoz grubunda; dissemine süperfisyal aktinik porokeratoz, punktat porokeratoz, dissemine palmoplantar porokeratoz, lineer porokeratoz ve porokeratozis Mibelli (PM) olmak üzere 5 farklı tip yer almaktadır. Klasik ve en sık görülen tipi PM olup vücudun herhangi bir yerinde görülebilir. Dissemine süperfisyal aktinik porokeratoz ise genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülen çok sayıda bilateral, simetrik lezyonlarla karakterize diğer bir porokeratoz tipidir. Asemptomatik olmalarına karşın, çeşitli deri malinitelerinin gelişebilmesi nedeniyle tedavi önerilmektedir. Ancak güncel tedavi yaklaşımlarından hiçbiri tamamen etkili değildir. Burada, PM ve dissemine süperfisyal aktinik porokeratoz tanısı konulan ve asitretin tedavisiyle düzelen iki erkek hasta sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Porokeratozis Mibelli, dissemine süperfisyal aktinik porokeratoz, asitretin

Mine Gökdemir, Aysun Şikar Aktürk, Kürşat Yıldız, Rebiay Kıran. Two Cases of Different Types of Porokeratosis: Improvement with Acitretin Treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 107-110

Corresponding Author: Mine Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale