E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Complications of Laser [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 48-51 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.09

Complications of Laser

Aslı Günaydın1, Tuğrul Dereli2
1Department Of Skin And Venereal Diseases, Artvin State Hospital, Artvin, Turkey
2Department Of Skin And Venereal Diseases, Ege University Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey

Lasers are the therapeutic modalities becoming more commonly used and the incidence of complications increases in direct proportion to diversity. Pain, erythema, edema, blister formation, infection, pigmentation disorder and scarring are some of these complications. However, with an appropriate patient and laser selection, detailed patient history and close patent monitoring rate of complications can be minimized. In this review, laser complications examined by indication groups and emphasized about the measures to minimize morbidity rate.

Keywords: Complication, laser, treatment

Lazer Komplikasyonları

Aslı Günaydın1, Tuğrul Dereli2
1Artvin Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Artvin, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Lazerler, gün geçtikçe daha sık kullanılan ve çeşitlilikle doğru orantılı olarak komplikasyon görülme oranı da artan tedavi modaliteleridir. Ağrı, eritem, ödem, bül, enfeksiyon, pigmentasyon bozukluğu ve skar gelişimi bu komplikasyonlardan bazılarıdır. Ancak doğru hasta ve lazer seçimi, ayrıntılı anamnez ve yakın hasta takibi ile komplikasyon oranı en aza indirgenebilir. Bu derlemede lazer uygulama komplikasyonları endikasyonlara göre gruplandırılarak incelenmiş ve morbidite oranını en aza indirgemek için gerekli önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lazer, komplikasyon, tedavi

Aslı Günaydın, Tuğrul Dereli. Complications of Laser. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 48-51

Corresponding Author: Aslı Günaydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale