E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Vitiligo in a patient with metastatic melanoma receiving human immunoglobulin G4 monoclonal antibodynivolumab treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 135-137 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.47527

Vitiligo in a patient with metastatic melanoma receiving human immunoglobulin G4 monoclonal antibodynivolumab treatment

Şule Gökşin1, Serkan Değirmencioğlu2
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Denizli, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Oncology, Denizli, Turkey

Nivolumab is an immunotherapy drug developed to increase the ability of the immune system to target and kill cancer cells and is a human immunoglobulin G4 monoclonal antibody blocking programmed cell death-1. Nivolumab is a checkpoint inhibitor that stops a signal that hinders stimulation of the tumor cell-attacking T-cells. It is a relatively new drug used in melanoma treatment. A 67-year-old male patient was operated on for acral lentiginous melanoma and admitted to our outpatient clinic with white spots on his face, head, and back of both hands while receiving nivolumab treatment. New-onset vitiligo during melanoma treatment is associated with more favorable clinical outcomes. Improved survival was demonstrated in this type of patient. Therefore, nivolumab treatment was continued because of new-onset vitiligo in our patient. This patient was living for 4 years without any clinical progression since receiving nivolumab treatment. Hence, this case is reported.

Keywords: Vitiligo, melanoma, brain metastasis, monoclonal antibody, nivolumab, prognosis, indicator

İnsan immünoglobulin G4 monoklonal antikor-nivolumab tedavisi alan metastatik melanomlu hastada vitiligo

Şule Gökşin1, Serkan Değirmencioğlu2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı, Denizli

Nivolumab, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini hedefleme ve öldürme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış bir immünoterapi ilacıdır ve programlanmış hücre ölümü-1’i bloke eden bir insan immünoglobulin G4 monoklonal antikorudur. T-hücrelerinin kanser hücrelerine saldırmasını önleyen bir sinyali bloke eden bir kontrol noktası inhibitörü olarak çalışır. Melanom tedavisinde kullanılan nispeten yeni bir ilaçtır. Akral lentiginöz melanom nedeniyle opere edilen 67 yaşında erkek hasta, nivolumab tedavisi alırken yüzünde, başında ve iki elinin arkasında beyaz lekeler ile polikliniğimize başvurdu. Melanom tedavisi sırasında yeni başlayan vitiligo, daha olumlu klinik sonuçlarla ilişkilidir. Bu tip hastalarda artmış sağkalım gösterilmiştir. Bu nedenle hastamızda yeni başlayan vitiligo, nivolumab tedavisinde kalmamıza neden oldu. Hasta nivolumab tedavisi aldığından beri 4 yıldır herhangi bir klinik progresyon göstermeden yaşıyor. Bu nedenle bu olguyu bildirmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, melanom, beyin metastazı, monoklonal antikor, nivolumab, prognoz, belirteç

Şule Gökşin, Serkan Değirmencioğlu. Vitiligo in a patient with metastatic melanoma receiving human immunoglobulin G4 monoclonal antibodynivolumab treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 135-137

Corresponding Author: Şule Gökşin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale