E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Other Uses of Lasers in Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 52-55 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.10

Other Uses of Lasers in Dermatology

Erol Koç, Didem Dinçer
Department Of Skin And Venereal Diseases, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Laser has been used for cutaneous lesions for a long time. The applications have gradually increased and continue to increase with the development of fractional thermolysis. It is often used for dermatological fields including vascular, pigmented lesions, unwanted hair removal (laser hair removal), tattoo removal and skin rejuvenation. In this review, dermatological applications with lasers which are less favored than routine such as alopecia, vitiligo, psoriasis, warts favored are discussed.

Keywords: Laser, dermatology, other uses

Lazerin Dermatolojide Diğer Kullanım Alanları

Erol Koç, Didem Dinçer
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Lazer kutanöz lezyonlarda uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Fraksiyonel termoliz kavramının gelişmesi ile de bu kullanım alanları giderek artmış ve artmaya devam etmektedir. Sıklıkla kullanıldığı alanlar arasında vasküler, pigmente lezyonlar, istenmeyen kılların yok edilmesi (lazer epilasyon), tatuaj çıkarılması, cilt yenileme tedavileri sayılabilir. Bu derlemede lazerin alopesi, vitiligo, psoriasis, verrü gibi rutine göre daha az tercih edilen dermatolojik uygulamalarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Lazer, dermatoloji, diğer kullanım alanları

Erol Koç, Didem Dinçer. Other Uses of Lasers in Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 52-55

Corresponding Author: Erol Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale