E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Combination of 5-fluorouracil and cryotherapy in the treatment of multiple superficial basal cell carcinomas located on the trunk [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(2): 66-68

Combination of 5-fluorouracil and cryotherapy in the treatment of multiple superficial basal cell carcinomas located on the trunk

Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Levent Yıldız2, Rafet Koca3, Tayyar Cantürk1, Türkay Yalın4, Ahmet Yaşar Turanlı1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Turkey
3Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Turkey
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Turkey

Basal cell carcinoma is the most common skin cancer of the white population. Basal cell nevus syndrome is characterized by the development of multiple basal cell carcinomas and various developmental anomalies. Topical 5-fluorouracil and cryotherapy are the methods that can be used in the treatment of basal cell carcinomas. Herein we report a patient with multiple basal cell carcinomas who have been successfully treated with the combination of 5-fluorouracil and cryotherapy.

Keywords: Basal Cell Carcinoma, 5-Fluorouracil, cryotherapy

Gövdede Multipl Yüzeyel Bazal Hücreli Karsinoma Tedavisinde Topikal 5-Fluorourasil ve Kriyoterapi Kombinasyonu

Fatma Aydın1, Nilgün Şentürk1, Levent Yıldız2, Rafet Koca3, Tayyar Cantürk1, Türkay Yalın4, Ahmet Yaşar Turanlı1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
4Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Bazal hücreli karsinoma beyaz ırkta en sık gözlenen deri kanseridir. Bazal hücreli nevüs sendromu klinik olarak çok sayıda bazal hücreli karsinoma oluşumu ve çeşitli gelişimsel anomalilerle karakterizedir. Topikal 5-Fluorourasil ve kriyoterapi, bazal hücreli karsinomanın tedavisinde kullanılan yöntemler arasındadır. Burada topikal 5-Fluorourasil ve krioterapi kombinasyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilen multipl bazal hücreli karsinomalı bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, 5-Fluorourasil, kriyoterapi

Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Levent Yıldız, Rafet Koca, Tayyar Cantürk, Türkay Yalın, Ahmet Yaşar Turanlı. Combination of 5-fluorouracil and cryotherapy in the treatment of multiple superficial basal cell carcinomas located on the trunk. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(2): 66-68

Corresponding Author: Fatma Aydın, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale