E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The state of occupational dermatoses in Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 80-84 | DOI: 10.4274/turkderm.49344

The state of occupational dermatoses in Turkey

Şafak Metekoğlu1, Mehmet Melikoğlu2, Semih Güder3, İlteriş Oğuz Topal4
1İstanbul University Faculty of Medicine, Beyazıt Medico-Social Center, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Erzurum, Turkey
3İstanbul Occupational Diseases Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey

Due to the difficulties in diagnosing occupational diseases and deficiencies in statistical data, occupational diseases are underreported in Turkey. The average number of records in our country is around 10, when at least 100.000 new occupational skin diseases need to be diagnosed annually. This is due to the shortcomings in the diagnosis and notification of the occupational diseases in our country. In this article, we analyzed occupational skin diseases and their International Classification of Diseases codes, and how they are diagnosed medically and legally, and the difficulties in diagnosing these diseases. The article emphasizes that the dermatologists should be trained in occupational diseases and occupational health codes in order to improve diagnosing and reporting occupational diseases.

Keywords: Occupational skin diseases, occupational dermatoses, occupational diseases

Türkiye’de mesleki dermatozların durumu

Şafak Metekoğlu1, Mehmet Melikoğlu2, Semih Güder3, İlteriş Oğuz Topal4
1İstanbul Üniversitesi Beyazıt Mediko Sosyal Merkezi, Dermatoloji Polikliniği, İstanbul, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Dermatoloji Polikliniği, İstanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Ülkemizde mesleki hastalıkların tanı aşamasındaki zorluklar ve istatistiklerdeki yetersizlikler nedeniyle, meslek hastalıklarına olması gerektiğinden çok daha az tanı konulabilmektedir. Ülkemizde yılda en az 100.000 yeni mesleki deri hastalığının tanı alması gerekirken kayıtlara geçen sayı ortalama 10 civarındadır. Bu durum ülkemizde meslek hastalığı tanısı ve bildirimi aşamalarındaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yazıda mesleki deri hastalıklarının ve International Classification of Diseases kodlarının neler olduğu, bu hastalıklara nasıl tıbbi ve yasal tanı
konulduğu, tanı aşamasında ne gibi zorluklar yaşandığı incelenerek, dermatoloji uzmanlarının mesleki hastalıklar ile ilgili kanunlar hakkında
bilgilendirilmesinin tanı sürecine katkısı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki deri hastalıkları, mesleki dermatozlar, mesleki hastalıklar

Şafak Metekoğlu, Mehmet Melikoğlu, Semih Güder, İlteriş Oğuz Topal. The state of occupational dermatoses in Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(3): 80-84

Corresponding Author: Şafak Metekoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale