E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Scleredema of Buschke in a little child and its successful treatment with ultraviolet A1 phototherapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 186-189 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.51261

Scleredema of Buschke in a little child and its successful treatment with ultraviolet A1 phototherapy

Damla Demir1, Müge Göre Karaali2, Filiz Cebeci Kahraman3, İlkin Zindancı4, Ebru Zemheri5
1İstinye University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2İrmet International Hospital, Clinic of Dermatology, Tekirdağ, Turkey
3Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Pathology, İstanbul, Turkey

A 5-year-old girl with skin hardness and thickening was admitted to our clinic and diagnosed with scleredema of Buschke clinically and histopathologically. Ultraviolet A1 (UVA1) phototherapy at a dose of 30 J/cm2 was planned for 3 days in 1 week. After 45 UVA1 phototherapy sessions (with a cumulative dose of 1350 J/cm2), clinical complete remission was achieved. Ultrasonography revealed improvement in skin thickening, and no recurrence was noted in the 2-year follow-up period.

Keywords: Scleredema of Buschke, UVA1, phototherapy, scleredema, scleredema adultorum, ultrasonography

Küçük bir çocukta Buschke'nin sklerödemi ve ultraviyole A1 fototerapisi ile başarılı tedavisi

Damla Demir1, Müge Göre Karaali2, Filiz Cebeci Kahraman3, İlkin Zindancı4, Ebru Zemheri5
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye
2Özel İrmet Hastanesi, Dermatoloji, Tekirdağ, Türkiye
3Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Patoloji, İstanbul, Türkiye

Beş yaşında kadın hasta, deride sertlik ve kalınlık şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Klinik ve histopatolojik bulgular ile Buschke'nin sklerödemi tanısı kondu. Haftada 3 gün 30 j/cm2 ultraviyole A1 (UVA1) fototerapisi planlandı. Kırk beş seans UVA1 fototerapisinden sonra (kümülatif doz 1,350 j/cm2 ile) klinik tam remisyon sağlandı. Ultrasonografi ile deri kalınlığında iyileşme gözlendi ve 2 yıllık takipte nüks izlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Buschke'nin sclerödemi, UVA1, fototerapi, skleredema, sklerema adultorum, ultrasonografi

Damla Demir, Müge Göre Karaali, Filiz Cebeci Kahraman, İlkin Zindancı, Ebru Zemheri. Scleredema of Buschke in a little child and its successful treatment with ultraviolet A1 phototherapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 186-189

Corresponding Author: Müge Göre Karaali, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale