E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Guidelines for use of Biological Agents in Psoriasis: Commonalities and Differences [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 60-65

Guidelines for use of Biological Agents in Psoriasis: Commonalities and Differences

Güzin Özarmağan, Goncagül Babuna
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Currently, biological agents are used worldwide particularly in the treatment of severe psoriasis. Nevertheless dermatologists still have limited clinical experience with these promising new treatments. Biological agents should only be used in a systematic and controlled manner since they are relatively expensive, with insufficient data about their long-term efficacy and toxicity. Therefore, several countries developed national guidelines for use of biological agents in psoriasis, considering the evidence-based literature data and personal views of clinical experts. Our review’s purpose is to emphasize the commonalities and differences of these guidelines.

Keywords: Psoriasis, biological agents, guidelines

Psoriasiste Biyolojik Ajan Kullanım Kılavuzları: Ortak Noktalar ve Farklılıklar

Güzin Özarmağan, Goncagül Babuna
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Günümüzde biyolojik ajanlar, özellikle şiddetli psoriasisin tedavisinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bununla birlikte dermatologların, bu umud vadeden yeni tedavilerle ilgili klinik deneyimi henüz sınırlı düzeydedir. Pahalı tedaviler olmalarının yanında, özellikle uzun dönem etkinlikleri ve toksisiteleri hakkında yeterli veri olmaması, biyolojik ajanların mutlaka sistematik ve kontrollü bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda çeşitli ülkeler, kanıta dayalı literatür verileri ve bu konuda deneyimli uzmanların görüşleri ışığında, psoriasiste biyolojik ajan kullanımı üzerine kendi ulusal kılavuzlarını oluşturmuşlardır. Derlememiz, bu kılavuzların ortak ve farklı noktalarını vurgulamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, biyolojik ajanlar, kılavuzlar

Güzin Özarmağan, Goncagül Babuna. Guidelines for use of Biological Agents in Psoriasis: Commonalities and Differences. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 60-65

Corresponding Author: Güzin Özarmağan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale