E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair loss [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 74-79

Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair loss

Gonca Gökdemir
Live Hospital, Dermatology Clinic, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Hair loss often significant impact on quality of life, including loss of self-confidence and self-esteem. However, treatment of hair loss is frustrating for both patients and doctors. Mesotherapy and platelet-rich plasma have recently become advertised method for the treatment of different types of alopecia. The efficacy of these methods in hair loss is controversial in view of lack of documented evidence. It was reviewed the data about the efficacy, safety and treatment protocols of mesotherapy and platelet-rich plasma in patients with hair loss.

Keywords: Alopecia, hair loss, mesotherapy, platelet-rich plasma, androgenetic alopecia, alopecia areata

Saç dökülme tedavisinde mezoterapi ve trombositten zengin plazma

Gonca Gökdemir
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Liv Hospital, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Saç dökülmesi yaşam kalitesini, kişilerin özgüvenlerini ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Saç dökülmesinde kullanılan tedaviler her zaman etkili olmayabilir. Mezoterapi ve trombositten zengin plazma tedavileri son yıllarda her çeşit alopesi tedavisinde kullanılmaya başlanan yeni tedavi metodlarıdır. Bu tedavi yöntemlerinin etkinliğine dair yeterli kanıt yoktur. Bu yazıda alopesi tedavisinde kullanılan mezoterapi ve trombositten zengin plazma tedavisinin etkinliği, güvenilirliği ve tedavi protokolleri ile ilgili literatür bilgileri gözden geçirilmiş ve derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, saç dökülmesi, mezoterapi, trombositten zengin plazma, androgenetik alopesi, alopesi areata

Gonca Gökdemir. Mesotherapy and platelet-rich plasma for the treatment of hair loss. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 74-79

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale