E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hair cosmetics and camouflage technics [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 64-69

Hair cosmetics and camouflage technics

Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sibel Alper
The Department of Skin and Venereal Diseases, Group Florence Nightingale Hospital in Istanbul Science University, Istanbul, Turkey

Hair is composed of a mixture of trace elements in small quantities, proteins, lipids and water. Proteins consist of helical polypeptide amino acid molecules. In the hair cells; polypeptide chains of keratin protein would be organized in filaments. In recent years, hair cosmetics showed a significant change and development. The content of shampoos which is used to cleanse the hair has enhanced significantly. Hair conditioner, hair styling products, pomades, brilliantine, and gloss sprays, hair protective products, camouflage products are most commonly used hair cosmetics. Hair shaping procedures are frequently applied.

Keywords: Hair cosmetics, shampoos, conditioner, hair spray, hair mousse, hair dye

Saç kozmetikleri ve kamuflaj teknikleri

Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sibel Alper
İstanbul Bilim Üniversitesi Group Florence Nightingale Hastaneleri, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Saç protein, lipid, su ve küçük miktarda eser elementlerin karışımından oluşur. Proteinler polipeptit sarmalda aminoasit moleküllerinden oluşmuştur. Saç hücrelerinde keratin proteininin polipeptit zincirleri filamanların içinde organize olur. Son yıllarda saç kozmetikleri önemli bir değişim ve gelişim göstermiştir. Saçı temizlemek için kullanılan şampuanların içerikleri önemli ölçüde geliştirilmiştir. Saç kremleri, saç şekillendirici ürünler, pomatlar, biryantin, parlatıcı spreyler, saç koruyucu ürünler, kamuflaj ürünleri saç kozmetikleri arasında yerini alır. Saça şekil vermek için yapılan uygulamalar da saç kozmetiklerinin kullanıldığı alanlardır.

Anahtar Kelimeler: Saç kozmetikleri, şampuan, saç kremi, saç spreyi, saç köpüğü, saç boyası

Zahide Eriş Eken, Banu Taşkın, Sibel Alper. Hair cosmetics and camouflage technics. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 64-69

Corresponding Author: Zahide Eriş Eken, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale