E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Mycophenolate mofetil in dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 68-71

Mycophenolate mofetil in dermatology

Ayşın Köktürk1, Güliz İkizoğlu1

Mycophenolate mofetil is a potent immunosupressor agent, found its place in the dermatological treatment in the recent years, after it was proved to be effective in the prevention and treatment of acute renal allograft rejection. It was first used in 1975 for the treatment of psoriasis, and then considered as an effective and safe treatment modality for autoimmune bullous diseases. Clinical studies support the opinion that mycophenolate mofetil can be an alternative treatment for a spectrum of autoimmune and inflammatory skin diseases.

Keywords: Mycophenolate mofetil, skin diseases, psoriasis, bullous dermatoses

Dermatolojide mikofenolat mofetil

Ayşın Köktürk1, Güliz İkizoğlu1
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Akut renal allogreft rejeksiyonunun önlenmesinde ve tedavisinde etkin bir ilaç olduğu anlaşıldıktan sonra, mikofenolat mofetil, son yıllarda dermatolojide de kullanım alanı bulmuş güçlü bir immünsupresandır. Dermatolojide kullanımı 1975'de psoriasiste mikofenolik asitin etkinliğinin gösterilmesiyle başlamış; daha sonraki yıllarda da büllöz hastalıklarda etkin ve güvenilir bir ilaç olarak tedavi alternatifleri arasında yer almaya başlamıştır. Yapılan çalışmalar mikofenolat mofetilin diğer otoimmün ve inflamatuar deri hastalıklarında da alternatif bir tedavi olabileceğiyle ilgili görüşleri desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikofenolat mofetil, deri hastalıkları, psöriazis, büllöz dermatozlar

Ayşın Köktürk, Güliz İkizoğlu. Mycophenolate mofetil in dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 68-71
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale