E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of methods for the diagnosis of onychomycosis in a series of 50 cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 20-22

Comparison of methods for the diagnosis of onychomycosis in a series of 50 cases

İkbal E. Aydıngöz1, A. Deniz Akkaya1, Fügen Aker2, Rıza Adaleti3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Turkey
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul, Turkey

Background and design: Only half of the cases of onychodystrophies are due to onychomycosis. Before starting the systemic antifungal treatment, which is a rather lengthy and arduous process, the diagnosis should be confirmed via the assistance of laboratory methods.
MATERIAL-METHOD: In this study fifty adult patients, attending to the dermatology outpatient clinic who had had a clinical diagnosis of onychomycosis, were evaluated. It was planned to compare the sensitivities of 3 principal methods, which have been used for the diagnosis of onychomycosis. In the nail specimens, direct microscopic examination, fungal culture and PAS staining were done for detection of fungal elements.
RESULTS: In the samples of 50 patients examined, direct microscopy was positive in 48 (96%) and histopathological examination was positive in 45 (90%). Twenty (40%) of the nail specimens were positive in fungal culture.
CONCLUSION: Although fungal culture is mentioned to be the gold standard for diagnosing onychomycosis, it showed the least sensitivity. The histopathologic examination of nails was determined as a good alternative with a sensitivity of 90%. However direct microscopic examination; a quick and cost efficient method, proved not only to be the most sensitive method, but also the most practical, for the diagnosis of onychomycosis.

Keywords: Onychomycosis, tinea, diagnosis, diagnostic techniques

Elli Olguluk Bir Seride Onikomikoz Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması

İkbal E. Aydıngöz1, A. Deniz Akkaya1, Fügen Aker2, Rıza Adaleti3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

Onikodistrofi olgularının yaklaşık yarısı onikomikoz nedeniyle oluşmaktadır. Uzun ve zahmetli olan sistemik antifungal tedaviye başlamadan önce tanı, laboratuvar yöntemlerinin yardımı ile doğrulanmalıdır. Bu çalışmaya dermatoloji polikliniğine başvuran, klinik olarak onikomikoz tanısı almış, 50 erişkin hasta alınarak onikomikoz tanısında kullanılan başlıca 3 yöntemin karşılaştırılması planlandı. Tırnak örneklerinde direk mikroskopi, fungal kültür ve PAS boyası ile mantar elemanları aranarak tanı yöntemlerinin duyarlılığı araştırıldı. İncelenen 50 tırnak örneğinin, 48'inde (%96) direk mikroskopik inceleme ile, 45'inde (%90) PAS boyasıyla yapılan histopatolojik incelemede ve 20'sinde (%40) kültür ile mantar elemanları saptanarak, tanı doğrulandı.
Onikomikoz tanısında kültür altın standart olarak kabul edilse de duyarlılığı en düşük yöntem olarak saptandı. Tırnakların histopatolojik incelemesi ise % 90 duyarlılık oranıyla iyi bir alternatif olarak değerlendirildi. Ancak onikomikoz tanısının doğrulanmasında, dermatologların kısa sürede sonuç alabilecekleri kolay ve ucuz bir yöntem olan direk mikroskopik incelemenin, hem duyarlılığı en yüksek hem de en pratik yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, tinea, tanı, tanı yöntemleri

İkbal E. Aydıngöz, A. Deniz Akkaya, Fügen Aker, Rıza Adaleti. Comparison of methods for the diagnosis of onychomycosis in a series of 50 cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 20-22

Corresponding Author: İkbal E. Aydıngöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale