E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Phototherapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 10-16 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.56313

Phototherapy

Melih Akyol
Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Sivas, Turkey

Considering its effects, side effects, and contraindications, phototherapy is a treatment option that can be used in patients who do not respond to topical treatments, suffer side effects, or have diffuse lesions. By showing antiproliferative, immunomodulatory, and anti-inflammatory actions, phototherapy may help heal psoriatic lesions. Phototherapy can be administered as narrow-band UVB or PUVA. It can be combined with other anti-psoriatic therapies. Since it may increase the risk of non-melanoma skin cancer, its use should be limited to a certain number of sessions, and any maintenance treatment involving phototherapy should be avoided.

Keywords: Phototherapy, narrow-band UVB, PUVA

Fototerapi

Melih Akyol
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Sivas

Topikal tedaviye yanıt alınamayan, yan etki gözlenen veya yaygın lezyonları olan hastalarda fototerapi etki, yan etki ve kontrendikasyonlarda dikkate alınarak uygulanabilen bir tedavi seçeneğidir. Fototerapi anti-proliferatif, immünomodülatör ve anti-inflamatuar etki göstererek psoriasis lezyonlarının iyileşmesini sağlar. Fototerapi dar bant-UVB veya PUVA şeklinde uygulanabilir. Diğer anti-psoriatik tedaviler ile kombine edilebilir. Non-melanom deri kanseri riskinde artışa yol açabildiğinden kullanımı belirli seanslarla sınırlı olmalı ve idame tedavisinden kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, dar bant-UVB, PUVA

Melih Akyol. Phototherapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 10-16

Corresponding Author: Melih Akyol, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale