E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Follow-up of Melanoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 22-25

Follow-up of Melanoma

Güliz İkizoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Mersin, Turkey

The aim of the follow-up studies conducted after the surgical treatment of melanoma is the early detection and treatment of the recurrences and the second primer lesions, to increase the survival rates. Although the necessity of follow-up studies is worldwide excepted, up today there is no consensus on the frequency of follow-up controls. Different follow-up protocols are discussed in this article.

Keywords: Melanoma, follow-up

Melanomda Takip

Güliz İkizoğlu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Melanomun cerrahi tedavisinden sonra yapılan takip çalışmalarının amacı, tedavi edilebilecek rekürenslerin ve ikinci primer lezyonların erken saptanıp tedavi edilmesi ve dolayısı ile hastaların yaşam sürelerinin uzatılabilmesidir. Takibin gerekliliği tüm dünyada kabul edilmektedir. Ancak üzerinde tartışılan konu, takibin ne kadar süreceği ve kontrollerin ne sıklıkta yapılacağıdır. Bu yazıda, farklı takip protokolleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Melanom, takip

Güliz İkizoğlu. Follow-up of Melanoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 22-25

Corresponding Author: Güliz İkizoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale