E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Laser Lipolysis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 56-58 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.11

Laser Lipolysis

Cenk Akçalı1, Perihan Öztürk2
1Department Of Skin And Venereal Diseases, Gaziantep University Faculty Of Medicine, Gaziantep, Turkey
2Department Of Skin And Venereal Diseases, Kahranmanmaraş Sütçü İmam University School Of Medicine, Kahramanmaras, Turkey

In clinical practice, liposuction is one of the most commonly performed cosmetic surgical procedure. Recently laser lipolysis is the latest adjunct procedure to liposuction. This technique employs laser energy with different wavelenghts to induce lipolysis and hemostasis and stimulate neocollagenesis. Original articles that studied the application of laser to adipose tissue were reviewed and included. Several authors claimed that laser lipolysis offers fewer side effects than traditional liposuction performed under general anesthesia. A true objective comparison within these two methods is missing in the literature. As laser lipolysis experience grows, it will help to achive more efficient and safer techniques.

Keywords: Liposuction, laser lipolisis, cosmetic surgery

Lazer Lipoliz

Cenk Akçalı1, Perihan Öztürk2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Kahranmanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Liposakşın klinik pratikte, en sık yapılan kozmetik cerrahi uygulamalardan birisidir. Son dönemlerde bu alanda kullanıma giren yardımcı yöntemlerden biri ise lazer lipoliz uygulamalarıdır. Bu teknik ile farklı dalga boylarındaki lazer enerjisi lipoliz ve hemostaz yaparken, neokollagenezi de stimüle etmektedir. Lazerin yağ dokuda kullanımı üzerine yapılmış orijinal çalışmalar gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiştir. Bazı yazarlar lazer lipoliz uygulamasının genel anestezi altında yapılan geleneksel yöntemlere nazaran daha az yan etkili olduğunu öne sürmektedir. Ancak literatürde bu iki metodu objektif şekilde karşılaştıran çalışma eksiği vardır. Lazer lipoliz tecrübelerinin artması, daha etkili ve güvenli tekniklere ulaşmamızı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Liposakşın, lazer lipoliz, kozmetik cerrahi

Cenk Akçalı, Perihan Öztürk. Laser Lipolysis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 56-58

Corresponding Author: Cenk Akçalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale