E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What did Ottoman doctor Hüseyin Hulki (1862-1894) speak about at the first International Dermatology Congress? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 73-76 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.59568

What did Ottoman doctor Hüseyin Hulki (1862-1894) speak about at the first International Dermatology Congress?

Mustafa Hayırlıdağ
Fırat University Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Medical Ethics, Elazığ, Türkiye

The first international congress for dermatology was held in Paris in 1889. This was the same year as the 100th anniversary of the French Revolution, which was being celebrated in Paris with the construction of the Eiffel Tower, a symbol of the country. Dermatology Congresses have been developing since the beginning and continue today. Dr. Hüseyin Hulki Bey is a physician who has not only contributed to the history of world medicine, but also to the history of Turkish medicine. During his attendance at the first dermatology congress, he presented an alternative treatment for syphilis than that which was known in Ottoman medicine at the time. In this study, the speech of Turkish physician Hüseyin Hulki Bey, who attended the first dermatology congress in history, is investigated.

Keywords: Hüseyin Hulki, dermatology, congress, Paris Medical Congress, history of medicine

Osmanlı hekimlerinden Hüseyin Hulki Bey (1862-1894) İlk Uluslararası Dermatoloji Kongresinde ne konuştu?

Mustafa Hayırlıdağ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

İlk uluslararası dermatoloji kongresi 1889’da Paris’te yapıldı. Fransız Devrimi’nin 100. yıl dönümünün Fransa’da kutlanması ve aynı zamanda ülkenin simgesi olan Eyfel Kulesi’nin inşaatının tamamlanmış olması, kongre için ayrı bir ilk oluşturmuştur. Dermatoloji Kongre'leri ilk günden bu yana gelişmekte olup günümüzde de devam etmektedir. Hüseyin Hulki Bey, Türk Tıp Tarihi’nin yanı sıra dünya tıp tarihine de katkı sağlamış bir hekimdir. İlk dermatoloji kongresine katılarak o dönemde Osmanlı tıbbında frengi tedavisinde kullanılan alternatif tedavi yöntemini sunmuştur. Bu çalışmada tarihin ilk uluslararası dermatoloji kongresine katılan Türk hekimi Hüseyin Hulki Bey’in konuşmaları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hulki, dermatoloji, Paris Tıp Kongresi, tıp tarihi

Mustafa Hayırlıdağ. What did Ottoman doctor Hüseyin Hulki (1862-1894) speak about at the first International Dermatology Congress?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 73-76

Corresponding Author: Mustafa Hayırlıdağ, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale