E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of black hairy tongue responding to oral nystatin and vitamin B complex treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 291-293 | DOI: 10.4274/turkderm.61214

A case of black hairy tongue responding to oral nystatin and vitamin B complex treatment

Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Black hairy tongue, also known as lingua villosa nigra, is characterized by desquamation defects on the dorsal side of the tongue with reactive hypertrophy of the filiform papillae. Although the etiology of the disease is unknown, conditions such as smoking, alcohol and candidal infection are accused. In this study, a case of black hairy tongue which is considered to occur due to poor oral hygiene and candidal infection is presented.

Keywords: Candida, nystatin, black hairy tongue

Oral nistatin ve B vitamin kompleksi tedavisine yanıt veren siyah kıllı dil olgusu

Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Lingua villosa nigra olarak da bilinen siyah kıllı dil (SKD) dilin dorsal yüzündeki deskuamasyon defekti ile beraber filiform papillaların reaktif hipertrofisiyle karakterizedir. Hastalığın etiyopatogenezi tam olarak bilinmese de sigara, alkol kandidal enfeksiyon gibi durumlar etiyolojide suçlanmaktadır. Bu çalışmada, kötü ağız hijyeni ve kandidal enfeksiyona bağlı olduğu düşünülen SKD olgusu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kandida, nistatin, siyah kıllı dil

Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Güler Vahaboğlu, Hatice Meral Ekşioğlu. A case of black hairy tongue responding to oral nystatin and vitamin B complex treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 291-293

Corresponding Author: Ömer Kutlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale