E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 298-298

Tanınız Nedir?

Müzeyyen Gönül
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Otuz bir yaşında bayan hasta polikliniğimize saçlarının görünümündeki bozukluk nedeni ile başvurdu. Hasta kesin tarih verememekle birlikte saç görünümündeki bozukluğun yıllardır olduğunu ifade etti. Aile öyküsü yoktu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik bulunmamaktaydı. Dermatolojik muayenesinde özellikle başın arka kısmındaki saçlarda daha belirgin olmak üzere saçlara yapışık parlak pullar varmış izlenimi edinildi (Resim 1). Daha yakın bakıldığında, kıl boyunca araklıklı parlak, açık renkli alanların izlendiği görüldü. Hastanın saçlarının mikroskobik incelemesinde kıl boyunca kesintiler gösteren koyu renkli alanlar izlendi.

Anahtar Kelimeler: pili annulati

Müzeyyen Gönül. Tanınız Nedir?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 298-298

Corresponding Author: Müzeyyen Gönül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale