E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Advantages of virtual dermatopathology use in education [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 2-5 | DOI: 10.4274/turkderm.64624

Advantages of virtual dermatopathology use in education

Ellen Mooney
Nordic Institute of Virtual Dermatopathology, Nordurvangi 30, IS-220 Hafnarfjordur, Iceland

The US Food and Drug Administration recently permitted whole-slide imaging systems for primary diagnosis in pathology. Their deliberations and approval process have taken a number of years. However, in the interim, digital pathology has been used in various facets of education, ranging from medical student instruction and assessment, to board examination and continuing medical education. During that time, development in associated software has progressed and now allows for numerous ancillary processes. The advantages in using scanned slides and associated software in education are enormous.

Keywords: Whole slide imaging, dermatopathology, virtual dermatpathology, digital dermatopathology, education, continuing medical education, board examination

Eğitimde sanal dermatopatoloji kullanımının avantajları

Ellen Mooney
Nordic Institute of Virtual Dermatopathology, Nordurvangi 30, IS-220 Hafnarfjordur, Iceland

Yakın zamanda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, patolojide primer tanı için bütün slayt görüntüleme sistemine izin verdi. Konunun müzakeresi ve onay süreci birkaç yıl sürdü. Fakat aradaki zamanda, dijital patoloji tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ve değerlendirmesinden uzmanlık sınavına ve sürekli tıp eğitimine kadar eğitimin çeşitli alanlarında kullanılmıştır. Bu süre zarfında, ilgili yazılımda ilerlemeler kaydedilmiş olup, artık çok sayıda yardımcı işlemi olanaklı kılmaktadır. Eğitimde taranmış slaytların ve ilgili yazılımın kullanılması çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bütün slayt görüntüleme, dermatopatoloji, sanal dermatopatoloji, dijital dermatopatoloji, eğitim, sürekli medikal eğitim, heyet incelemesi

Ellen Mooney. Advantages of virtual dermatopathology use in education. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 2-5

Corresponding Author: Ellen Mooney, Iceland
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale