E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Perceptions and knowledge toward cosmetic procedures: A cross-sectional survey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 51-57 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.66563

Perceptions and knowledge toward cosmetic procedures: A cross-sectional survey

Vildan Manav1, Dilara İlhan1, Elif Bal Avcı1, Asude Kara Polat1, Duygu Erdil1, Soysal Baş2, Ayşe Esra Koku Aksu1
1University of Health Sciences Turkey, İstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, Turkey

Background and Design: Cosmetic procedures have been increasing recently, and public knowledge on this issue is made available through the internet, television, or social media. However, with the increasing tendency for these procedures, the risk of complications also increases because of practitioners who do not have expertise in this field. This study aimed to determine the perceptions and knowledge toward cosmetic procedures and its complications.
Materials and Methods: A total of 324 patients aged 18 years and over presented to the cosmetology outpatient clinic.
Results: The majority of the participants stated that dermatologists and/or plastic surgeons are the most qualified to perform cosmetic procedures (77.2%). Particularly, female participants and the high-income group answered that they will choose dermatologists and plastic surgeons for performing cosmetic procedures (p=0.028 and p=0.010, respectively).
Conclusion: While most of the participants perceived that these procedures are performed by dermatologists or plastic surgeons, cosmetic procedures are performed in the skin care center by non-healthcare providers because of socio-economic reasons. However, if complications occur, patients first sought dermatologists for treatment. Therefore, society should be more conscious of this issue when planning to undergo cosmetic procedures by experts and to prevent complications.

Keywords: Cosmetic procedures, dermatology, laser, dermal filler, plastic surgery

Kozmetik uygulamalara karşı algı ve bilgi düzeyi: Kesitsel anket çalışması

Vildan Manav1, Dilara İlhan1, Elif Bal Avcı1, Asude Kara Polat1, Duygu Erdil1, Soysal Baş2, Ayşe Esra Koku Aksu1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktiv ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Kozmetik uygulamalar son zamanlarda giderek artmaktadır ve bu konuda toplumun bilgisi internet, televizyon veya sosyal medyaya dayanmaktadır. Ayrıca bu konuya olan eğilimin artması ile birlikte konuyla ilgili uzmanlığı olmayan hekimler, bazı sağlık çalışanları ve sağlık çalışanı olmayanların uygulama yapması nedeniyle komplikasyon riski de artmaktadır. Kozmetik işlemler ve komplikasyonları ile ilgili algıların ve bilgilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kozmetoloji polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri 324 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların çoğu, dermatologlar ve/veya plastik cerrahların kozmetik işlemleri gerçekleştirme konusunda en yetkili uzmanlık olduğunu belirtti (%77,2). Özellikle kadın ve yüksek gelir grubu, kozmetik işlemler için dermatolog ve plastik cerrahları tercih edeceklerini belirtmişlerdir (p=0,028 ve p=0,010).
Sonuç: Katılımcıların çoğu bu işlemlerin dermatologlar veya plastik cerrahlar tarafından yapılması algısına sahipken olası sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı deri bakım merkezinde sağlıkçı olmayan kişiler tarafından kozmetik işlemler yapılmaktadır. Komplikasyonların tedavisinde ise ilk olarak dermatoloji bölümüne başvurulmaktadır. Bu nedenle hem kozmetik işlemlerin uzmanlar tarafından yapılması hem de komplikasyonların önlenmesi için toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kozmetik uygulamalar, dermatoloji, lazer, dolgu, plastik cerrahi

Vildan Manav, Dilara İlhan, Elif Bal Avcı, Asude Kara Polat, Duygu Erdil, Soysal Baş, Ayşe Esra Koku Aksu. Perceptions and knowledge toward cosmetic procedures: A cross-sectional survey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 51-57

Corresponding Author: Vildan Manav, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale