E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Alopecia areata [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 40-44

Alopecia areata

Oya Oğuz
Serbest Hekim, İstanbul, Türkiye

Alopecia areata is an autoimmune disorder which accounts for the most frequent cause of inflammation based hair loss among dermatological outpatient attendances. The impact of cosmetic problem due to alopecia areata includes prominent effects on the patient’s quality of life and consequent development of psychological impairments in some of the cases. This review summarizes the essentials of pathogenesis, clinical properties, principles of management options and emphasizes the characteristic findings for differential diagnosis and future treatment concerns.

Keywords: Alopecia areata, autoimmune disorder, pathogenesis, diagnosis, classification, treatment

Alopesi areata

Oya Oğuz
Serbest Hekim, İstanbul, Türkiye

Alopesi areata inflamasyona bağlı saç kayıplarının en sık karşılaşılan nedeni olup, yol açtığı kozmetik sorun hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen ve akabinde psişik sorunların da gelişebildiği otoimmün bir tablodur. Bu yazıda, hastalığın patogenezi, genetik özellikleri, klinik bulguları, tedavi prensipleri özetlenerek, ayırıcı tanısındaki önemli hususlara ve gelecekteki tedavilere dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, otoimmün hastalık, patogenez, tanı, sınıflama, tedavi

Oya Oğuz. Alopecia areata. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 40-44

Corresponding Author: Oya Oğuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale