E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ixekizumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 55-57 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.66915

Ixekizumab

İlgen Ertam Sağduyu
Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İzmir, Turkey

Ixekizumab is a human immunoglobulin G4 monoclonal antibody targeting interleukin-17A. Clinical trials have reported that 82-84% of the patients using ixekizumab achieved a PASI90 response at week 12 and 85% at week 60. It has been found effective in chronic plaque psoriasis as well as genital, hairy skin, nail, and generalized pustular psoriasis in adults. It has been approved by the FDA for use in moderate psoriasis in patients aged between 6 and 18 years.

Keywords: Anti-IL-17, ixekizumab, psoriasis

İksekizumab

İlgen Ertam Sağduyu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir

İksekizumab interlökin-17A’ya yönelik immünoglobulin G4 tipinde insan kaynaklı bir monoklonal antikordur. Klinik araştırmalarda PAŞİ90 yanıtı elde edilen hasta oranı 12. haftada %82-84 arası, 60. haftada ise %85 olarak bildirilmiştir. Erişkinlerde kronik plak tip psoriasisin yanında genital, saçlı deri, tırnak ve generalize püstüler tip psoriasiste de etkili bulunmuştur. Altı-18 yaş arası hastalarda da orta şiddetli psoriasiste kullanımı için FDA onayı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anti-IL-17, iksekizumab, psoriasis

İlgen Ertam Sağduyu. Ixekizumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 55-57

Corresponding Author: İlgen Ertam Sağduyu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale