E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Frequent contact allergens in Ankara/Turkey: A retrospective study of patch test results [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 49-52 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2018.68335

Frequent contact allergens in Ankara/Turkey: A retrospective study of patch test results

Mustafa Tunca1, Ercan Çalışkan1, Aslan Yürekli2
1University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Bayburt Public Hospital, Clinic of Dermatology, Bayburt, Turkey

Background and Design: Allergic contact dermatitis is a delayed (type 4) reaction against external contact agents. It occurs within 48-96 hours after re-contact of allergen with pre-sensitized skin.
Materials and Methods: There are many allergens on earth that are not in protein structure. Paints, oils, resins, chemicals used in the textile industry, rubber, cosmetics, insecticides, plants, bacteria, fungi and parasites can cause allergic contact dermatitis. Patch test is the gold standard for diagnosis and provides valuable results when evaluated according to history and physical examination findings. In this study, we evaluated the patch test results of 673 patients.
Results: The most common allergens in our study were nickel sulfate (18.3%), cobalt chloride (5.1%), potassium dichromate (4.8%), thiuram mix (4.3%), p-phenylenediamine (3.7%) and formaldehyde (2.5%).
Conclusion: In order to obtain more and more accurate information about the most common contact allergens in our country, we believe that there is a need for studies in different centers and at different time intervals. This is why we want share this study that we conducted in Ankara/Turkey.

Keywords: Contact dermatitis, patch test, nickel

Türkiye/Ankara ilinde sık görülen kontakt allerjenler: Yama testi sonuçlarını içeren retrospektif bir çalışma

Mustafa Tunca1, Ercan Çalışkan1, Aslan Yürekli2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dermatoloji Bilim Dalı, Ankara
2Bayburt Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Bayburt

Amaç: Allerjik kontakt dermatit, dış etkenlere karşı oluşan gecikmiş (tip 4) bir reaksiyondur. Allerjenin önceden duyarlı hale gelmiş deri ile tekrar temasından sonra 48-96 saat içinde ortaya çıkar.
Gereç ve Yöntem: Yeryüzünde, protein yapısında olmayan bir çok allerjen vardır. Tekstil endüstrisinde kullanılan boyalar, yağlar, reçineler, kimyasal maddeler, kauçuk, kozmetik, böcek öldürücüler, bitkiler, bakteri, mantar ve parazitler allerjik kontakt dermatite neden olabilir. Yama testi, teşhis için altın standarttır. Öykü ve fizik muayene bulgularına göre değerlendirildiğinde çok değerli sonuçlar verir. Bu çalışmada 673 hastanın yama testi sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamızda en sık rastlanan allerjenler, nikel sülfat (%18,3), kobalt klorür (%5,1), potasyum dikromat (%4,8), tiuram karışımı (%4,3), p-fenilendiamin (%3,7) ve formaldehit (%2,5) olarak bulundu.
Sonuç: Ülkemizde en sık rastlanan kontakt allerjenler hakkında daha fazla ve daha doğru bilgi edinebilmek için; farklı merkezlerde ve farklı zaman aralıklarında yapılan çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple Türkiye’de Ankara ili ve yöresinde yaptığımız bu çalışmayı paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kontakt dermatit, yama testi, nikel

Mustafa Tunca, Ercan Çalışkan, Aslan Yürekli. Frequent contact allergens in Ankara/Turkey: A retrospective study of patch test results. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(2): 49-52

Corresponding Author: Mustafa Tunca, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale