E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Unexpected temporal localization of tuberculosis verrucosa cutis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 162-164 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.68812

Unexpected temporal localization of tuberculosis verrucosa cutis

Selami Aykut Temiz1, İlkay Özer2, Arzu Ataseven2, Recep Dursun2, Mustafa Cihat Avunduk3
1Ereğli State Hospital, Clinic of Dermatology, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine Hospital, Clinic of Dermatology, Konya, Turkey
3Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine Hospital, Clinic of Pathology, Konya, Turkey

Clinical forms of cutaneous tuberculosis (TB) which is a chronic granulomatous disease, varies by the route of entry into the body, the number of bacilli, its virulence and the immunological response of the body. TB verrucosa cutis (TBVC) occurs in patients who have previously been affected by tuberculosis bacilli with healthy immunity. A 68-year-old male patient was referred to our dermatology outpatient clinic from an external dermatology center with complaint of verrucous plaques on the left temporal region, persisting for two months. After a diagnosis of wart and seborrheic keratosis, cryosurgery and destructive procedures were applied to the lesions of the patient many times. Histopathological examination revealed granulomatous textures classified by infiltration of inflammatory cells around the keratin plugs and giant multinuclear cells in the epithelium sublayer, and positive staining with CD68 was detected in immunohistochemical examination. The patient was diagnosed with TBVC clinically and histopathologically. At the end of the anti-tuberculosis treatment, the lesions largely regressed with postinflammatory hyperpigmentation. Herein, we report a case of TBVC with unusual localization, which was initially misdiagnosed as wart and seborrheic keratosis. This case emphasizes the importance of differential diagnosis

Keywords: Cutaneous tuberculosis, tuberculosis verrucosa cutis, cryosurgery

Beklenmedik temporal lokalizasyonlu tüberkülozis verrukoza kutis

Selami Aykut Temiz1, İlkay Özer2, Arzu Ataseven2, Recep Dursun2, Mustafa Cihat Avunduk3
1Ereğli Devlet Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Kronik granülomatöz bir hastalık olan deri tüberkülozu, giriş yoluna, vücudun immünolojik yanıtına, basil sayısına ve virülansa bağlı olarak çeşitli klinik formlarda ortaya çıkabilir. Tüberkülozis verrukoza kutis daha önce tüberküloz ile karşılaşmış olgularda ortaya çıkar. Altmış sekiz yaşında erkek olgu iki aydır sol temporal bölgesinde bulunan verrüköz plak şikayetiyle başvurdu. Hikayesinde, dış merkezlerde lezyonlarına siğil ve seboreik keratoz ön tanıları ile birkaç kez kriyocerrahi uygulanmış olduğu öğrenildi. Lezyonlarından yaptığımız histopatolojik inceleme sonucunda; keratin tıkaçları etrafında enflamatuvar hücreler ve epitelde çok çekirdekli dev hücrelerle karakterize edilen granülomatöz yapılar gözlenmişti. CD68 boyası ile pozitif bir ekspresyon saptandı. Histopatolojik tanı tüberkülozis verrukoza kutis olarak yorumlandı. Anti-tüberküloz tedavisinin sonunda lezyonlar postenflamatuvar hiperpigmentasyon ile büyük ölçüde geriledi. Burada başlangıçta siğil ve seboreik keratoz olarak yanlış tanı konulan tüberkülozis verrukoza kutis olgusunu sıradışı lokalizasyonu ve ayırıcı tanısının önemini vurgulamak açısından sunduk.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz tüberküloz, tüberkülozis verrukoza kutis, kriyocerrahi

Selami Aykut Temiz, İlkay Özer, Arzu Ataseven, Recep Dursun, Mustafa Cihat Avunduk. Unexpected temporal localization of tuberculosis verrucosa cutis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(4): 162-164

Corresponding Author: Selami Aykut Temiz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale