E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Eccrine porocarcinoma: Two faces of a rare adnexal tumor [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 294-297

Eccrine porocarcinoma: Two faces of a rare adnexal tumor

Andaç Salman1, Ayşe Deniz Yücelten1, Burak Tekin1, Cuyan Demirkesen2
1Department Of Dermatology, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Istanbul University, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Eccrine porocarcinoma is a rare, malignant adnexal tumor arising from the intraepidermal ductal unit of the eccrine sweat glands. Clinically, it can mimic a variety of benign and malignant tumors. We report two patients who presented with different clinical and histopathological features. In both patients, the diagnosis was made after histopathological evaluation. Both patients underwent total excision with grafting.

Keywords: Adnexal tumors, eccrine, porocarcinoma

Ekrin porokarsinom: Nadir bir deri eki tümörünün iki farklı yüzü

Andaç Salman1, Ayşe Deniz Yücelten1, Burak Tekin1, Cuyan Demirkesen2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Ekrin porokarsinom (EPK), ekrin ter bezlerinin intraepidermal duktal ünitelerinden kaynaklanan nadir bir malin deri eki tümörüdür. Klinik olarak birçok benin ve malin tümörü taklit edebilir. Burada farklı klinik ve histopatolojik özellikleri olan iki EPK olgusu sunulmaktadır. Her iki olguda tanı histopatolojik inceleme ile konulmuş ve tedavide total eksizyon ve greftlemeyle onarım uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deri eki tümörleri, ekrin, porokarsinom

Andaç Salman, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin, Cuyan Demirkesen. Eccrine porocarcinoma: Two faces of a rare adnexal tumor. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 294-297

Corresponding Author: Andaç Salman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale