E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of dermatosis neglecta [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 175-176 | DOI: 10.4274/turkderm.71205

A case of dermatosis neglecta

Düriye Deniz Demirseren1, Fadime Kılınç1, Sibel Orhun Yavuz3, Candemir Ceran2, Ahmet Metin1
1Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Dermatology, Ankara, Turkey
2Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Aesthetic Plastic Surgery And Rekonsrüktif, Ankara, Turkey
3Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Pathology, Ankara, Turkey

yazımız editöre mektup formatında olduğu için özet mevcut değildir

Keywords: Dermatosis neglecta, skin graft, terra firra forme dermatosis

Deri grefti üzerinde gelişen dermatozis neglekta olgusu

Düriye Deniz Demirseren1, Fadime Kılınç1, Sibel Orhun Yavuz3, Candemir Ceran2, Ahmet Metin1
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Estetik, Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi, Ankara, Turkey
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

yazımız editöre mektup formatında olduğu için özet mevcut değildir

Anahtar Kelimeler: Dermatozis neglekta, deri grefti, terra firra forme dermatozu

Düriye Deniz Demirseren, Fadime Kılınç, Sibel Orhun Yavuz, Candemir Ceran, Ahmet Metin. A case of dermatosis neglecta. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 175-176

Corresponding Author: Düriye Deniz Demirseren, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale