E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Co-occurrence of vitiligo and Becker's nevus: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 163-165 | DOI: 10.4274/turkderm.71354

Co-occurrence of vitiligo and Becker's nevus: A case report

Ayşegül Yalçınkaya İyidal1, Özge Çokbankir2, Arzu Kılıç3
1Ağrı State Hospital, Dermatology Clinic, Ağrı, Turkey
2Ağrı State Hospital, Pathology Clinic, Ağrı, Turkey
3Deparment Of Dermatology, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey

Vitiligo is an acquired disorder with an unknown etiology in which genetic and non-genetic factors coexist. Melanocytes are destructed in the affected skin areas and clinically depigmented macules and patches appear on the skin. Becker's nevus (BN) appears as hyperpigmented macule, patch or verrucous plaques with sharp and irregular margins and often unilateral occurrence and with associated hypertrichosis in various degrees. Although its pathogenesis is unknown, it is suggested to represent a hamartomatous lesion harboring androgen receptors on the lesion. In this report, we present a 19-year-old male patient who developed vitiligo lesions and then BN adjacent to the vitiligo lesion in the right upper back portion of the body ten years after the initial vitiligo lesion.

Keywords: Becker's nevus, vitiligo, co-occurrence

Vitiligo ve Becker nevüs birlikteliği: Olgu sunumu

Ayşegül Yalçınkaya İyidal1, Özge Çokbankir2, Arzu Kılıç3
1Ağrı Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ağrı
2Ağrı Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ağrı
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir

Vitiligo nedeni tam olarak bilinmeyen, genetik ve genetik olmayan faktörlerin birlikte rol oynadığı edinsel bir bozukluktur. Bu hastalıkta tutulan deride melanositler ortadan kalkar, klinik olarak depigmente makül ve yamalar belirir. Becker nevüs (BN) sıklıkla unilateral dağılım gösteren, keskin ama düzensiz sınırlı hiperpigmente makül, yama veya verrüköz plakların izlendiği, üzerinde değişik derecelerde hipertrikozun bulunduğu bir hastalıktır. Patogenezi belli olmamakla birlikte hamartamatöz bir lezyon olduğu ve üzerinde androjen reseptörlerinin arttığı ileri sürülmektedir. Biz burada; önce vitiligo lezyonları, on yıl sonra ise vitiligo lezyonuna komşu, gövde arka üst sağ alanda BN lezyonu ortaya çıkan on dokuz yaşında bir erkek hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Becker nevüs, vitiligo, birliktelik

Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Özge Çokbankir, Arzu Kılıç. Co-occurrence of vitiligo and Becker's nevus: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 163-165

Corresponding Author: Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale