E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Atopic dermatitis diagnosis and treatment consensus report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 86-121 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.73368

Atopic dermatitis diagnosis and treatment consensus report

Nilgün Atakan1, Başak Yalçın1, Esen Özkaya2, Özlem Su Küçük3, Serap Öztürkcan4, Andaç Salman5, Murat Borlu6, Nilgün Şentürk7, Ayşe Akman-Karakaş8, Server Serdaroğlu9
1Dermatology Private Practice, Ankara, Turkey
2İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
3Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
4Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Manisa, Turkey
5Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
6Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Kayseri, Turkey
7Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Samsun, Turkey
8Dermatology Private Practice, İstanbul, Turkey
9İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey

Atopic dermatitis (AD) is a chronic, itchy, and recurrent inflammatory skin disease. AD, which is known as a childhood disease because of its common occurrence, is also an important health problem in adults. With increasing prevalence rates throughout each year, particularly in developed countries, AD has a heterogeneous clinical presentation that varies with age and different degrees of severity. The treatment includes the use of topical or systemic agents after identifying the needs of the patients. Especially, the identification of molecules responsible for pathogenesis recently has allowed the development of tailored treatments. With a better understanding of both the disease and the economic burden of AD recently, studies have gained momentum on diagnosis, treatment, and quality of life. Guidelines and consensus reports addressing diagnostic and therapeutic approaches have been published in our country, too, in parallel to publications in various countries. In this age of rapid information sharing, all kinds of information need to be updated frequently and become further useful. For this purpose, it is planned to develop a current consensus guideline under the leadership of the Dermatoimmunology and Allergy Association, with the contributions of the Cosmetology and the Dermatology Academy Association, Kayseri Dermatology and the Venereal Diseases Association, and Manisa Dermatology and the Venereal Diseases Association, and through the participation of faculty members experienced in the diagnosis and treatment of AD. The topics and the authors were chosen in December 2020. All Medline data published in the years between 1980 and 2021, current AD diagnosis and treatment guidelines, meta-analytical studies, and expert opinions and experiences were reviewed, and section drafts were developed. Literature data and section drafts were assessed and discussed during a meeting held in March 2021 with the participation of all authors. Then, the sections were finalized via e-mail correspondences and submitted as a final consensus report.

Keywords: Atopic dermatitis, guideline, diagnosis, topical treatment, systemic treatment

Atopik dermatit tanı ve tedavi uzlaşı raporu

Nilgün Atakan1, Başak Yalçın1, Esen Özkaya2, Özlem Su Küçük3, Serap Öztürkcan4, Andaç Salman5, Murat Borlu6, Nilgün Şentürk7, Ayşe Akman-Karakaş8, Server Serdaroğlu9
1Dermatoloji Özel Klinik, Ankara, Türkiye
2Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Manisa, Türkiye
5Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
7Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
8Dermatology Private Practice, İstanbul, Turkey
9Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Atopik dermatit (AD) kronik, kaşıntılı ve tekrarlayan enflamatuvar bir deri hastalığıdır. Sık görülmesi nedeni ile çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen AD, erişkinlerde de önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her geçen yıl özellikle gelişmiş ülkelerde görülme sıklığı artan AD, yaşla değişen heterojen bir kliniğe sahiptir ve farklı şiddette seyretmektedir. Tedavi, hastaların ihtiyacı belirlenerek topikal veya sistemik ajanlarla sürdürülür. Özellikle son yıllarda patogenezden sorumlu moleküllerin tanımlanması kişiye özel tedavilerin geliştirilmesine olanak tanımıştır. Son yıllarda AD’nin hem hastalık hem de ekonomik yükünün daha iyi anlaşılması ile tanı, tedavi ve yaşam kalitesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tanı ve tedavi yaklaşımları içeren kılavuzlar ve uzlaşı raporları yayınlanmaya başlamıştır. Yaşadığımız hızlı bilgi paylaşımı çağında, tüm bilgilerin sık sık yenilenmesine ve daha yararlı hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla, Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği öncülüğünde Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği, Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği ve Manisa Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin katkıları ve AD tanı ve tedavisinde deneyimli öğretim üyelerinin katılımı ile güncel bir uzlaşı kılavuzu hazırlanması planlanmıştır. Öncelikle Aralık 2020’de konu başlıkları ve yazarlar belirlenmiş ve 1980-2021 yılları arasında yayımlanan tüm Medline verileri, güncel AD tanı ve tedavi kılavuzları, meta-analitik çalışmalar ve uzman görüş ve deneyimleri doğrultusunda bölümler yazılmıştır. Tüm yazarların katılımıyla Mart 2021’de gerçekleştirilen toplantıda literatür verileri ve bölüm taslakları değerlendirilmiş, tartışılmış ve elektronik posta yazışmaları ile son şekli verilerek uzlaşı raporu olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, kılavuz, tanı, topikal tedavi, sistemik tedavi

Nilgün Atakan, Başak Yalçın, Esen Özkaya, Özlem Su Küçük, Serap Öztürkcan, Andaç Salman, Murat Borlu, Nilgün Şentürk, Ayşe Akman-Karakaş, Server Serdaroğlu. Atopic dermatitis diagnosis and treatment consensus report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(2): 86-121

Corresponding Author: Nilgün Atakan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale