E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Staging in Melanoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 15-19

Staging in Melanoma

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Turkey

Staging schemas for melanoma are useful for planning treatment and predicting overall survival of patients with melanoma. Historically, the most important factors in prognosis have been known as tumor thickness and lymph node status. 2002 American Joint Committee on Cancer staging system for melanoma is the staging system currently in use. According to this, primary tumor thickness, ulceration, level of invasion, number of metastatic nodes, micrometastases versus macrometastases, intralymphatic metastases,sites of distant metastases, and elevated serum lactate dehydrogenase are the effective factors on melanoma staging.

Keywords: Melanoma, staging

Melanomda Evreleme

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Melanom evreleme şemaları, hastaların tedavilerinin planlanması ve prognozlarının tayininde faydalı şemalardır. Uzun yıllardır, tümör kalınlığı ve lenf nodu tutulumu prognozda en önemli faktörler olarak bilinmektedir. Halen geçerli melanoma evreleme sistemi, 2002 AJCC evreleme sistemidir. Buna göre melanom evrelemesinde etkili faktörler primer tümörün kalınlığı, ülserasyon, invazyon düzeyi, metastatik lenf nodu sayısı, mikro veya makrometastaz, intralenfatik metastaz, uzak metastaz alanları, laktat dehidrogenaz yüksekliği olarak sıralanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Melanom, evreleme

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı. Staging in Melanoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 15-19

Corresponding Author: Sevgi Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale