E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A Case of Aplasia Cutis Associated with Abdominal Muscle Hypoplasia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 69-70

A Case of Aplasia Cutis Associated with Abdominal Muscle Hypoplasia

Şemsettin Karaca1, Mustafa Kulaç1, Mevlit Korkmaz2, Ahmet Songur3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Afyon, Turkey
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon, Turkey
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Afyon, Turkey

Aplasia cutis is a rare malformation characterized by localized absence of epidermis, dermis and subcutaneous tissue. Muscle and bone tissues beneath the lesion may rarely be hypoplastic or aplastic as well. Eighty-five percent of aplasia cutis cases are found in the scalp and fifteen percent of all cases involve other locations. Here, a 3 year old girl who has a recently detected abdominal muscle hypoplasia during evaluation of abdominal hernia beneath an aplasia cutis lesion is presented.

Keywords: Aplasia cutis, muscle hypoplasia, herniation

Abdominal Kas Hipoplazisine Eşlik Eden Aplazia Kutis Olgusu

Şemsettin Karaca1, Mustafa Kulaç1, Mevlit Korkmaz2, Ahmet Songur3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye

Aplazia kutis, lokalize epidermis, dermis ve subkutan doku yokluğuyla karakterize nadir görülen bir malformasyondur. Nadiren lezyonla aynı bölgede kas ve kemik gibi alt dokularda hipoplazi veya aplazi olabilir. Aplazia kutis vakalarının %85’i saçlı deri, %15’i diğer lokalizasyonlarda görülür. Burada, 3 yaşındaki kız çocuğunda geç tespit edilen, aplazia kutis lezyonuna eşlik eden abdominal duvar defekti olgusu sunulmaktadır. Aplazia kutis skar lokalizasyonunda abdominal herniasyonla başvuran hastada, hipoplastik abdominal duvar komputerize tomografiyle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aplazia kutis, kas hipoplazisi, herniasyon

Şemsettin Karaca, Mustafa Kulaç, Mevlit Korkmaz, Ahmet Songur. A Case of Aplasia Cutis Associated with Abdominal Muscle Hypoplasia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 69-70

Corresponding Author: Şemsettin Karaca, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale