E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hair follicle stem cells and intrafollicular homeostasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 6-9

Hair follicle stem cells and intrafollicular homeostasis

Alp Can
Department Of Histology And Embryology, Reproductive Biology And Stem Cell Laboratories, Ankara University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

A hair follicle is the primary unit that produces a single outgrowing visible hair shaft. All hair follicles have a regeneration cycle consisting growth, destruction and resting phase, all of which are controlled by several intrinsic and extrinsic mechanisms. All hair forming cell populations arise from hair follicle stem cells that are located in bulge and hair germ. Epithelial progenitors themselves surround a core cluster of mesenchymal cells, the dermal papilla, which is thought to provide signals to coordinate hair growth. The exchange of molecular cues between epithelial and mesenchymal compartments begins during embryogenesis, when hair follicles are first formed. After initial hair follicle formation and a prolonged period of growth, follicles undergo cycles of destruction and regeneration throughout life. For new hair re-growth, signal exchange between dermal papilla cells and stem/progenitor cells is thought to occur in a process that is reminiscent of embryonic hair follicle formation. Many diverse developmental programs require coordinated mesenchymal-epithelial interactions for completion, and studies of hair growth provide an exquisite system in which to study the complexities of this universally important process. The purpose of this mini review is to provide a short glance at the growth cycle of the hair and to present the conceptual data regarding the hair homeostasis.

Keywords: Hair follicle stem cell, niche, dermal papilla, hair germ, progenitor cell, hair growth

Kıl folikülü kök hücreleri ve intrafoliküler homeostaz

Alp Can
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kök Hücre Ve Üreme Biyolojisi Laboratuvarları, Ankara, Türkiye

Deri eklerinden birisi olan kıl ve onun bağlı bulunduğu kıl folikülü, dış ve iç faktörlerin etkisiyle büyüme, gerileme ve dinlenme dönemleri geçiren ve kök hücre nişinin en tipik örneklerinden birisini oluşturan, çıkıntı ve kıl germi bölgesinden köken alan kıl folikülü kök hücrelerinden gelişir. Epitel öncüleri mezenkimal hücrelerden oluşan ve kılın büyümesini sağlayan dermal papillayı çevreler. Mezenkimal hücrelerle epitel hücrelerinin bulunduğu bölümler arasındaki sinyalleşmeler kılların ilk ortaya çıktığı embriyogenez döneminde başlar. İlk kıl folikülü oluştuktan sonra yaşam boyu sürecek olan yapım ve yıkım döngüsüne başlar. Yeni bir kılın oluşabilmesi, dermal papilla ile kök/öncü hücreler arasında bir ilişkinin kurulmuş olması gerekir, bu durum embriyonik dönemde kazanılır, ancak başarıyla sürdürülebilmesi için çok sayıda mezenkimal-epitelyal sinyalin ortaya çıkması gerekir. Kıl folikülü, kök hücre nişinin en tipik örneklerinden birini oluşturur. Bu kısa derlemenin amacı kıl folikülünün yaşam döngüsüne kısa bir bakış sağlamak ve kılın homeostazına ilişkin kavramsal veriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kıl folikülü kök hücresi, niş, dermal papilla, kıl germi, öncü hücre, kıl büyümesi

Alp Can. Hair follicle stem cells and intrafollicular homeostasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 6-9

Corresponding Author: Alp Can, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale