E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Combination therapies in psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 77-79 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.77675

Combination therapies in psoriasis

Erol Koç1, Emel Bülbül Başkan2
1Dermatologist and Venereologist, Private Practice Physician, Ankara, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Bursa, Turkey

Topical corticosteroids and vitamin D analogs can be combined with other topical, systemic, and biological agents. The effect of methotrexate can be enhanced with ultraviolet B (UVB) or psoralen ultraviolet A (PUVA). When a biological agent remains insufficient, the first agent to be added to the treatment is methotrexate. The use of acitretin in combination with phototherapy (both UVB and PUVA) has a synergistic effect. A UVB therapy may be combined with topical tar and anthralin as well as with etanercept and adalimumab, which are anti-tumor necrosis factor-α therapies.

Keywords: Psoriasis, combination therapies, UVB, biologics

Psoriasiste kombinasyon tedavileri

Erol Koç1, Emel Bülbül Başkan2
1Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Serbest Hekim, Ankara
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa

Topikal kortikosteroidler ve vitamin D analogları; diğer topikal tedavilerle, sistemik tedavilerle ve biyolojik ajanlarla kombine edilebilir. Metotreksatın etkisi ultraviyole B (UVB) veya psoralen ultraviyole A (PUVA) ile artırılabilir. Biyolojik ajan yetersiz kaldığında tedaviye eklenebilecek ilk sıradaki ajan metotreksattır. Asitretinin fototerapi ile (hem UVB, hem PUVA) ile birlikte kullanımı sinerjistik etkiye sahiptir. UVB tedavisi, topikal katran ve antralinle ile ve anti-tümör nekroz faktörü-α tedavilerden etanersept ve adalimumab ile kombine edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, kombinasyon tedavisi, UVB, biyolojikler

Erol Koç, Emel Bülbül Başkan. Combination therapies in psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 77-79

Corresponding Author: Erol Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale