E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Immunology of the hair follicle [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 10-12

Immunology of the hair follicle

Sibel Doğan, Nilgün Atakan
Department Of Skin And Venereal Diseases, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Hair follicles are accepted as a component of skin in mammals. Considering the continuous contact with environment and microorganisms in the normal flora, it is crucial that various elements of immune system are necessary to reside within hair follicles. On the contrary, the protection of hair follicles from the intense anti-infective elements and autoimmunity is mandatory; hence some antigens are not expressed in hair follicle and construct an immune privileged area. In this review, immunologic functions of hair follicle and hair follicle immunology’s effect in pathogenesis of dermatological diseases are discussed in the light of recent studies.

Keywords: Hair, immunology, immune privilege, autoimmunity, antigen

Kıl follikülü immünolojisi

Sibel Doğan, Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kıl follikülleri memelilerde deriye ait bir bileşen olarak görülmektedir. Kıl folliküllerinin dış ortam ile ve normal floraya dahil olan mikroorganizmalar ile devamlı temas halinde olduğu düşünüldüğünde immün sistem öğeleri bakımından çeşitli elemanları içermesi önemli olarak görülmektedir. Buna karşın bu yoğun infeksiyon önlemlerinden kıl folliküllerinin zarar görmemesi ve otoimmüniteden korunmasını sağlamak için organizma immünolojik olarak bazı önlemler almıştır, nitekim bazı antijenlerin kıl follikülünde eksprese edilmediğini ve kıl follikülleri için bir nevi immün korunaklılık alanı oluşturulduğu bilinmektedir. Bu derlemede son dönemde yapılan çalışmalar ile aydınlatılan kıl follikülünün immünolojik olarak fonksiyonların ve kıl follikülü immünolojisinin dermatolojik hastalıklardaki yeri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kıl, immünoloji, immün korunaklılık, otoimmünite, antijen

Sibel Doğan, Nilgün Atakan. Immunology of the hair follicle. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 10-12

Corresponding Author: Sibel Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale