E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 126-127

Tanınız nedir?

İlknur Balta1, Celile Gülfer Akbay2, Alev Eken3, Müzeyyen Astarcı4, Hatice Meral Ekşioğlu2
1S.b. Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
3Alederm Kozmetik Merkezi
4S.b. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Beş yaşında, kız çocuğu, her iki el üzerinde, yüzde ve karın bölgesinde yaralar şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hikayesinde bu yaraların altı aylıkken başladığı, her iki el üzerindeki yaraların hiç gerilemediği, ancak yüz ve karın bölgesindeki yaraların dört-altı hafta içerisinde gerilediği, bir süre sonra, aynı bölgeden veya farklı bir bölgeden yaraların tekrarladığı öğrenildi. Aile öyküsü yoktu. Dermatolojik muayenesinde, her iki el dorsumunda yedi-sekiz adet, yüzde dört-beş adet, abdomen ön yüzünde ise çok sayıda 0,3-0,6 cm arasında çapları değişen, eritemli veya kahverengi, bazıları kurutlu, bazıları deriye yapışık keratotik tıkaç içeren papüler lezyonları mevcuttu (Resim 1,2). Bu lezyonlardan histopatolojik inceleme için biyopsi alındı (Resim 3,4). Tanınız nedir?

Anahtar Kelimeler: reaktif perforan kollajenoz, kalıtımsal

İlknur Balta, Celile Gülfer Akbay, Alev Eken, Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu. Tanınız nedir?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 126-127

Corresponding Author: İlknur Balta, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale