E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Introduction [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 1-2 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.78871

Introduction

Mehmet Ali Gürer
Dermatologist and Venereologist, Private Practice Physician, Ankara, Turkey

Besides the comorbidities arising from it, inflammation in psoriasis also affects the patient’s quality of life to a large extent. For this reason, dermatologists must treat psoriasis effectively, and the patients have access to appropriate treatments in time. While topical treatments are sufficient and successful in mild cases, starting systemic therapies without delay is recommended in moderate and severe psoriasis patients. This guideline aims to provide evidence-based guidance to dermatology specialists in Turkey in selecting appropriate treatments for psoriasis.

Keywords: Psoriasis, inflammation, co-morbidities, quality of life

Giriş

Mehmet Ali Gürer
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Serbest Hekim, Ankara

Psoriasisde ortaya çıkan inflamasyon ko-morbiditeler yanında hastanın yaşam kalitesini de önemli derecede etkilemektedir. Bu nedenle psoriasisin dermatologlar tarafından etkili şekilde tedavi edilmesi ve hastaların uygun tedaviye zamanında ulaşmaları son derece önemlidir. Hafif olgularda topikal tedaviler yeterli ve başarılı olurken, orta ve şiddetli hastalarda sistemik tedaviye gecikmeden başlanılması önerilmektedir. Bu kılavuz Türkiye’de dermatoloji uzmanlarına psoriasisde uygun tedavinin seçimi konusunda kanıta dayalı bir yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, inflamasyon, ko-morbidite, yaşam kalitesi

Mehmet Ali Gürer. Introduction. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 1-2

Corresponding Author: Mehmet Ali Gürer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale