E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 174-176

Nekrobiotik ksantogranuloma

Gökhan Okan1
Serbest Dermatolog

Nekrobiotik ksantogranuloma paraprotenemiyle ilişkili kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Plak veya nodül tarzındaki ksantomatöz lezyonlar başta göz çevresi olmak üzere yüz, ekstremiteler ve gövdede yer almaktadır. Bu yazıda 60 yaşındaki bir erkek hastada paraproteinemiyle ilişkili bir nekrobiotik ksantogranuloma vakası sunulmaktadır.


Gökhan Okan. Nekrobiotik ksantogranuloma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 174-176
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale