E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Inherited Bullous Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 81-86 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s14

Inherited Bullous Diseases

Ayşen Karaduman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Epidermolysis bullosa (EB), refers to a group of inherited bullous disorders, characterized by fagility of the skin and mucous membranes, and blister formation in response to minor friction or trauma. Skin fragility and bulla formation of EB result from genetic mutations of any of dozen genes that encode structural proteins which normally reside within the epidermis, the dermo-epidermal juntion, or the upper dermis. There are four major type of inherited epidermolysis bullosa: EB simplex (EBS), junctional EB (JEB), dystrophic EB (DEB) and Kindler syndrome.

Keywords: Bullous diseases, epidermolysis bullosa, kindler syndrome

Kalıtsal Büllü Hastalıklar

Ayşen Karaduman
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Epidermolizis bülloza(EB), deri ve mukozaların frajilitesi ve küçük travmalarla bile bül oluşumu ile karakterize bir grup kalıtsal büllöz hastalığı içerir. Deri frajilitesi ve bül formasyonu epidermis, dermo-epidermal bileşke ve üst dermisde normalde de bulunan çok sayıda proteini kodlayan genlerde mutasyon sonucu oluşur. Epidermolizis bülloza simpleks (EBS), Junktional EB (JEB), distrofik EB (DEB) ve Kindler sendromu olmak üzere dört major tipi vardır.

Anahtar Kelimeler: Büllöz hastalıklar, epidermolizis bulloza, kindler sendromu

Ayşen Karaduman. Inherited Bullous Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 81-86

Corresponding Author: Ayşen Karaduman
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale