E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 57-58

Tanınız Nedir?

Neslihan Çınar1, Aslı Hapa1, Gonca Elçin1, Arzu Sağlam2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

63 yaşında kadın hasta yaklaşık 4 yıldır genital bölgede oluşan ve sayıları giderek artan kabarıklıklar şikayetiyle başvurdu. Hikayesinden 5 sene önce endometrium kanseri nedeniyle total abdominal histerektomi, bilateral salfingo-ooferektomi ve pelvik paraaortik lenf nodu diseksiyonu operasyonu geçirdiği öğrenildi. Hastanın dermatolojik incelemesinde vulvada her iki labium majusda çok sayıda milimetrik boyutlarda pembe renkli şeffaf papüller izlendi. Lezyonlardan alınan punch biyopsi materyalin histopatolojik incelemesinde epidermiste hiperkeratoz, akantoz, papiller dermiste tek sıra endotelyal hücrelerle döşeli çok sayıda genişlemiş lenf kanalları tespit edildi. Hastaya vulva yerleşimli lenfanjioma sirkumskriptum tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjioma sirkumskriptum, endometrium kanseri, tedavi

Neslihan Çınar, Aslı Hapa, Gonca Elçin, Arzu Sağlam. Tanınız Nedir?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 57-58

Corresponding Author: Neslihan Çınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale