E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Presentation of two cases with periocular cutaneous leishmaniasis leading to ptosis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 43-46 | DOI: 10.4274/turkderm.80947

Presentation of two cases with periocular cutaneous leishmaniasis leading to ptosis

Enver Turan1, Yavuz Yeşilova1, Yeliz Karakoca Başaran2, Ali Akal3
1Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Sanliurfa, Turkey
2Sanliurfa Education And Research Hospital, Department Of Dermatology, Sanliurfa, Turkey
3Harran University School Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Sanliurfa, Turkey

Leishmaniasis is a parasitic disease caused by flagellate protozoan of the genus Leishmania that are transmitted to humans through sand fly bites. The disease is a major health problem in our country as in many regions in the world. Although the disease is more often seen in children, it could affect any age group. The lesions usually occur on the exposed areas of the body such as face, neck, hands, arms and lower legs. Also, it could be seen in other areas of the body such as scalp, trunk, eyelids and, penis. Eyelid involvement is not common because, the eyelid is moving and so female phlebotomine sandfly probably could not freely touch down. We present two cases diagnosed cutaneous leishmaniasis on the basis of clinical and laboratory findings and we want to take attention if palpebral lesions are not treated early, they can lead to the dysfunction of palpebrae along with the cosmetic problems.

Keywords: cutaneous leishmaniasis, periocular, ptosis, lagophthalmos

Perioküler kutanöz layşmanyazis: Pitozis gelişmiş iki olgu sunumu

Enver Turan1, Yavuz Yeşilova1, Yeliz Karakoca Başaran2, Ali Akal3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa,
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Şanlıurfa,
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa,

Kutanöz layşmanyazis (KL) insanlara Tatarcık ısırığı ile bulaşan, Leishmania genusundan bazı kamçılı parazitlerin neden olduğu parazitik bir hastalıktır. Dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Hastalık sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülmekte birlikte her yaş grubunu etkileyebilir. Lezyonlar sıklıkla yüz, boyun, el, kol ve bacak gibi vücudun dışa açık alanlarında yerleşim göstermektedir. Daha nadir olarak saçlı deri, gövde, göz kapağı ve penis gibi diğer bölgelerde de görülebilmektedir. Göz kapağı tutulumu muhtemelen kapağın hareketli olması ve dişi tatarcık sineğinin rahatça konamaması nedeniyle nadirdir. Burada klinik ve laboratuar bulguları ışığında kutanöz layşmanyazis tanısı konulan iki olgu sunulmuş, palpebral yerleşimli lezyonların erken tedavi edilmediğinde kozmetik yakınmalarla birlikte göz kapağı fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kutanöz layşmanyazis, göz çevresi, pitozis, lagoftalmus

Enver Turan, Yavuz Yeşilova, Yeliz Karakoca Başaran, Ali Akal. Presentation of two cases with periocular cutaneous leishmaniasis leading to ptosis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(1): 43-46

Corresponding Author: Enver Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale