E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis 4? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 42-42 | DOI: 10.4274/turkderm.82195

What is your diagnosis 4?

Selma Korkmaz1, Hakan Korkmaz2, Ersin Akarsu2
1Dr. Ersin Arslan Devlet Hospital, Skin and Venereal Diseases, Gaziantep
2Gaziantep University School of Medicine, Endocrinology and Metabolic Diseases, Gaziantep


Tanınız nedir 4?

Selma Korkmaz1, Hakan Korkmaz2, Ersin Akarsu2
1Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gaziantep

Yirmi yedi yaşında erkek hasta polikliniğimize el ve ayaklarda büyüme, göz kapaklarında düşüklük, yüzde yağlanma ve deride kalınlaşma şikayeti ile başvurdu. Bu şikayetler 20 yaşında başlamış, 7 yıl içerisinde giderek artmış. Benzer şikayetler abisinde olup, onda da aynı yaşta başlamış. Hastanın bilinen başka bir sistemik hastalığı, ayrıca anne ve babada akrabalık ilişkisi yoktu. Fizik muayenede yüz hatlarında belirginleşme, el ve ayaklarda büyüme, el parmaklarında çomaklaşma, saçlı deride ve alında kutis vertises jirata bulgusu, her iki göz kapağında ödem ve pitozis, yüz ve saçlı deride seboreik görünüm, bilateral palmoplantar hiperkeratoz ve hiperhidroz izlendi (Resim 1a, 1b). Laboratuvar incelemelerinde tam kan, biyokimya tetkikleri normal olarak saptandı. Tiroid fonksiyon testleri, growth hormon ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri, diğer hormon tetkikleri normal olarak saptandı. Toraks ve abdominal bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri, kemik direk grafileri ve kemik sintigrafisi normal olarak saptandı. Mevcut klinik bulgular eşliğinde tanınız nedir?

Anahtar Kelimeler: Pakidermoperiostosis, kutis vertises jirata

Selma Korkmaz, Hakan Korkmaz, Ersin Akarsu. What is your diagnosis 4?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 42-42

Corresponding Author: Selma Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale